Фонд, свързан с „Химимпорт“, придобива „Къмпинг Градина“ за 3.5 млн. евро

zx620y348_3107722 (Small)

снимки: Капитал

Листваният в Лондон Black Sea Property, който през октомври 2017 г. купи бившата централа на „Биохим“, финансира новата си сделка с увеличение на капитала

Листваният в Лондон фонд Black Sea Property, който индиректно се свързва с групата „Химимпорт“, ще вложи до 3.5 млн. евро за да придобие къмпинг „Градина“ до Созопол. Средствата са набрани чрез увеличение на капитала на фонда, записано в по-голямата си част от досегашните акционери. Това, както и намерението за покупка на имот по българското Черноморие, става ясно от съобщение на купувача до инвеститорите от 19 декември 2017 г.. А самата сделка за 100% от капитала на дружеството „Къмпинг Градина“ вече е финализирана с договор от същата дата и отразена в Търговския регистър. Реална смяна на контрола няма, като и досега ваканционния имот се свързваше косвено с „Химимпорт“, източник /Капитал/.

През октомври 2017 г. фонда придоби някогашната централа на ТБ „Биохим“ от Уникредит Булбанк срещу 10.5 млн. евро чрез дъщерното си дружество „БСПФ България“. Покупката беше финансирана отчасти с увеличение на капитала на фонда и отчасти с кредит от банката продавач на имота.

Морска инвестиция

В съобщението за успешното приключване на увеличението на капитала само се посочва, че следващият актив, в който Black Sea Property ще инвестира, вече е избран. „В случай че инвестицията не бъде приключена, което е малко вероятно, бордът на директорите ще търси възможности за алтернативни инвестиции“, се посочва в документа.

Тази сигурност очевидно е била напълно оправдана и още в същия ден има подписан договор между дъщерното на Black Sea Property „БСПФ проджект 1“ и досегашния собственик – „Сънрайз клуб“. В прикаченото копие на документа в Търговския регистър цената е заличена, но в съобщението на фонда се казва, че смятат да използват нетните постъпления от увеличението – около 3.5 млн. евро, за тази цел. Паралелно със сделката капитала на „Къмпинг Градина“ е увеличен от новия собственик с 6.6 млн. лв., които вероятно ще отидат за погасяване на кредита от дъщерната на „Химимпорт“ Централна кооперативна банка.

Без съществена промяна

Реална смяна на контрола няма, тъй като и досега контролът над имота се свързваше със същата група не само по линия на обслужващата финансова институция. Най-големият в България къмпинг „Градина“ беше приватизиран през 2000 г. от контролираната от Николай Банев „Хелио тур-с“. Заради ненапълно платена цена и глоби Агенцията за приватизация завежда дело, което като крайно през 2012 г. печели и го продава чрез съдебен изпълнител. Така къмпингът е придобит от близкия до „Химимпорт“ „Холдинг Нов век“ срещу 1.7 млн. лв. В края на 2013 г. той е прехвърлен на „Сънрайз клуб“, което от 2009 г. е наемател на едноименния ваканционен комплекс, собственост на „Болкан енд сий“ АДСИЦ. Цената на сделката тогава е 5 млн. лв., като тя е финансирана с десетгодишен кредит от ЦКБ при 5% лихва. В добавка банката отпуска на „Сънрайз клуб“ и овърдрафт за оборотни средства с лимит до 16.8 млн. лв. А двете дружества са заложени в банката, като са оценени на 1.2 млн. лв. („Сънрайз“) и 3.36 млн. лв. („Градина“).

Собственик на „Сънрайз клуб“ по време на сделката е варненския социално слаб гражданин Галиан Терзийски, а през май 2014 г. дружеството (заедно къмпинга и заемите) е прехвърлено при цена 5 хил. лв. на Гълъбин Борисов. Тогава справка на „Капитал“ в LinkedIn профила му показа, че от 2009 до 2013 г. е началник на охраната на „Проучване и добив на нефт и газ“ – дъщерна компания на „Химимпорт“. А преди това от април 2004 г. до май 2009 г. е бил началник на мобилните охранителни групи на „Тим“ ЕООД. Охранителната фирма сега е пререгистрирана в ЕАД, което е собственост на „Инвест кепитал мениджмънт“ (с предишно име „Тим клуб“). В него съдружници са изпълнителните директори на „Химимпорт“ Иво Каменов и Марин Митев.

Със средства от собствениците

Увеличението на капитала на Black Sea Property за финансиране на сделката е с 352.8 млн. нови акции по 0.01 евро всяка. Също както и предишното, в по-голямата си част то е записано от част от настоящите инвеститори – Mamferay Holdings и „Нео Лондон капитал“. Като нов акционер влиза управляващото дружество „Капман асет мениджмънт“, което след увеличението има 8.27%.

Най-голям акционер остава регистрираната в Кипър компания Mamferay Holdings. Тя е собственост на имотния консултант на Black Sea Property „Феникс капитал холдинг“. Вписванията при „Феникс“ се правят от Велислава Балтова, която също е съдружник в „Прайм лега консулт“, член на борда на „ЦКБ риъл истейт фонд“, и прави вписвания и на редица компании от групата, включително на самата „Химимпорт“. А в управлението на компанията влизат дългогодишни служители на „Прайм лизинг“ – бившата компания на Erste „Имморент“, която беше купена със заем от ЦКБ от близка до холдинга компания. Mamferay е участвало с 1.08 млн. евро в новото увеличение на капитала и делът му вече е 29.76%.

Над половината от средствата в увеличението идват от „Нео Лондон капитал“ – 2.12 млн. евро. Дружеството влезе като акционер в Black Sea Property през октомври. Сега участието му се увеличава от 17.5% до 29.31%. „Нео Лондон капитал“ наскоро излезе на фондовия пазар в България, като набра близо 10 млн. лв. при борсовия си дебют, а като големи инвеститори влязоха близки до „Химимпорт“ компании и фондове.

Управляващото дружество „Компас инвест“, което допреди увеличението притежаваше 23.78% от акциите на Black Sea Property, не е участвало в записването на новите книжа и делът му пада до 17.17%. Компанията няма формални връзки с „Химимпорт“, но сред най-големите инвеститори във взаимните й фондове са пенсионните фондове от групата – „Съгласие“ и „ЦКБ-Сила“.

Доскорошният най-голям акционер в листвания в Лондон фонд – „Номоканон 2000“, не е участвал и в това увеличение на капитала, като от Black Sea Property съобщават, че след него компанията вече не е пряк инвеститор, но има непряко участие от 2.56% чрез дела си от 8.76% в „Нео Лондон капитал“. „Номоканон 2000“ е собственост на Владислав Донев, но името му периодично се появява в сделки около „Химимпорт“.

Според инвестиционната стратегия на Black Sea Property фондът има интерес към проблемни жилищни проекти в големите български градове (София, Пловдив, Варна и Бургас), които са завършени или са през завършване и могат да генерират приходи в рамките на 12 месеца от първоначалната инвестиция; към търговски сгради, главно в София, с възможности за подобряване на заетостта чрез активно управление на актива; към хотели и ваканционни имоти с възможности за подобряване на дейността и оптимизиране на разходите; както и към вложения в компании в затруднено положение или проблемни активи, които се нуждаят от преструктуриране и имат потенциал за растеж.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *