Категория: От областта

Несебър, Бяла и Долни чифлик – година по-късно с устойчив проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”

Водещ изпълнител е община Несебър, партньори са Бяла и Долни чифлик Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще! Трите…

Варна: Продължават изнесените приемни за земеделски производители в областта, организирани от Националната служба за съвети в земеделието

Варна. През месеците февруари и март продължават изнесените приемни за земеделски производители във Варненска област, организирани от Националната служба за…