Категория: Провадия

Проект “Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на община Провадия.“

 снимка /provadia.bg/ Община Провадия публикува  класиранията за асистенти, които ще работят по Проект “Подобряване качеството на живот и на достъпа…