Несебър, Бяла и Долни чифлик – година по-късно с устойчив проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”

Водещ изпълнител е община Несебър, партньори са Бяла и Долни чифлик Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще! Трите…

Готвените промени в сферата на отбраната ще засягат всички български граждани между 18 и 32 години

Всички български граждани между 18 и 32 години,независимо от пола им,  да бъдат заведени на военен отчет, предвиждат предложения за…