Tag: Провадия

Още една уникална историческа находка: В Провадия са живеели най-богатите хора в Европа

снимки: Дарик Варна Уникални находки откриха в Провадия-Солницата, най-древният град в Европа, обитаван преди близо 6500 години. Заради добиваната в…

Най-старото укрепено селище в Европа – „Провадия солницата“, е било напуснато от обитателите си заради засушаването на климата

Най-старото укрепено селище в Европа – „Провадия солницата“, е било напуснато от обитателите си заради засушаването на климата, разказа днес…

В Провадия продължава работата по проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите на община Провадия“

снимка: VNews.bg Продължава  изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0080-С001 „Подобряване качеството на живот и на достъпа  до услуги за социално включване на жителите на община…