Българският евродепутат Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) се срещна с представители на Паневропейската организация на адвокатите, работещи в областта на телесните увреждания

Българският евродепутат Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) се срещна с представители на Паневропейската организация на адвокатите, работещи в областта на телесните увреждания

Клайв Гарнър и Филип Мийд от Паневропейската организация на адвокатите, работещи в областта на телесните увреждания /PEOPIL/ представиха пред Емил Радев, докладчик на Европейския парламент, позицията на организацията по възможностите за създаването на общи минимални стандарти в гражданското производство в Европейския съюз. Те изтъкнаха, че много граждани, претърпели телесни вреди в държава членка, различна от тяхната собствена, срещат затруднения за завеждане на дело и получаване на обезщетение, поради различните процедурни правила в различните държави.
Възможността за хармонизиране на  тези правила ще бъде от голяма полза и ще гарантира достъпа до правосъдие на много от потърпевшите основно в областта на пътнотранспортните произшествия. Според представителите на PEOPIL голяма част от хората предпочитат да водят дела в собствената си държава, тъй като най-добре познават съдебното производство. При водене на дела в други държави-членки се увеличават значително и разходите на гражданите за завеждане на делото.
“Влиянието на законодателството на Европейския съюз относно правото за телесните вреди непрекъснато нараства и това създава необходимост от сближаване на законодателствата и нужда от създаване на общи принципи, които поне минимално да хармонизират различното законодателството на държавите-членки в тази област”, коментира Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП).
От PEOPIL потвърдиха готовността си за предоставяне на данни и посочване на конкретните ситуации и процесуални принципи, за които според тях е необходимо хармонизиране на европейско ниво.
PEOPIL е основана през 1996 г. от европейски адвокати, за да подобри и насърчава съдебното сътрудничество и взаимното познаване на правните и съдебни системи на европейските юрисдикции в областта на правото на телесни повреди. Организацията работи активно в областта на сътрудничеството между адвокати по телесни вреди в рамките на Европа.

съобщи Пресцентър ПП ГЕРБ

Подобни новини

Вашият коментар