Кризисен център за пострадали от насилие отвори врати в Игнатиево

Кризисен център за пострадали от насилие отвори врати в Игнатиево

снимка: briz15.com

Кризисен център за настаняване на жени, родители и деца, пострадали от домашно насилие, отвори врати в град Игнатиево. Той е изграден в рамките на проект „Подкрепа за равноправен живот” на стойност 278 353 евро, бенефициент по който е община Аксаково.

Основната му цел е да даде възможност за подкрепа на личностна и социална реализация на жертвите на домашно насилие, основано на полов признак, като създаде условия за преодоляване последиците от упражнената агресия.

Капацитетът на центъра е за 8 лица. Ползватели на услугата могат да бъдат хора от цялата страна, обясни ръководителят на проекта Нели Петрова. Той ще продължи до края на тази година с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм, но амбицията е услугата да продължи да функционира като държавно делегирана дейност. Максималният срок, в който жертвите на домашно насилие ще имат право да остават в центъра, е 6 месеца.

Сградата и помещенията, в които е базиран Кризисният център, са основно ремонтирани. Закупени са обзавеждане и оборудване, нает е персонал. Осигурени са охрана през нощта и видеонаблюдение, посочи кметът на Аксаково инж. Атанас Стоилов.

Очакваните резултати от проекта са превръщането на центъра в работещо звено, гарантиращо закрила и подкрепа на жени и деца, жертви на домашно насилие, с осигурено настаняване, консултации, развиване на социални умения и оказване на психологическа подкрепа на жертвите.

Подобни новини

Вашият коментар