ЧАСТ 1:АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

ЧАСТ 1:АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

Ако граждани поискат да се изгради част от улица /т.нар. тупик/ осигуряваща достъп до имоти, обикновено се налага да помолят общинския съвет и ако имат позволението им, да си я изградят със собствени средства. Такова подобно решение  бе взето на априлската сесия: ” …Общински съвет Провадия: 1.Дава съгласие на /фирма/… да изгради със собствени средства част от улица от … до … по плана на града, осигуряваща достъп до посочените имоти.”

Това, обаче не винаги е така.

Понякога, очевидно, и самата община може да поеме разходите за осигуряване на достъп до имоти на граждани.

Понякога, даже и да има достъп до имотите, например със стълбички  /често срещан елемент от градската инфраструктура към имотите на живущи в подножието на Калето/, самата община може да реши да поеме разходите за осигуряване на автомобилен достъп до имоти на граждани, даже на обръщач.

Това се случва понякога, особено като в една от къщите живее отскоро заместник кмет.

Може би такъв е случаят с „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев”/ в гр. Провадия”. На улица „Скобелев” между номера 27 и 29 има напречна, даваща достъп до 4 – 5 имота. Такива пътчета, осигуряващи пешеходен достъп, със стълби или без стълби,  в Провадия колкото щеш. Само че, не от всяко такова пътче, сутрин поема своя път към общината, по един заместник кмет.

IMG_3832 (Small)

 

Заместник кмета Мухамедин Суфиян живее отскоро на тази напречна на ул.„Скобелев” и тъй като не знаем името на пътчето, условно ще го наречем „улица Суфиян”. И както е казал народа „Ако искаш да ти оправят района, избери за кмет съсед”. Така за късмет на живущите наоколо, община Провадия поема инициатива да изгради за своя сметка, т.е. за сметка на всички провадийци тупик „улица Суфиян”, за да се осигури автомобилен достъп, дето се казва и до къщата на кмета, в това число се развалят съществуващи каменни стълби, подпорни стени и неплътни огради, в това число да се изградят нови подпорни стени, да се положат тротоарни плочи, задължително сиви на цвят, парапетче и без да изброяваме тук всичко, не на последно място да се възстанови междусъседска ограда, задължително с бетонова основа и тухлена зидария.

Всичко изглежда в „реда” на нещата, ако това беше по – честа практика, ако на всяка улица имаше по един заместник кмет и ако не се знаеха цените за изграждане на магистрала.

Кой е Мухамедин Суфиян от и на ул. „Скобелев” – Както казахме по – горе господина отскоро живее в района. Отскоро, отскоро, колко да е отскоро, откакто стана заместник кмет на община Провадия. През предходния си мандат кмета на общината Филчо Филев от кмет на с. Славейково, прави г-н Суфиян свой заместник. До тогава Суфиян участва в избори и местната политика като кадър на ДПС. Около последните местни избори, градските легенди разказват, че след като става ясно, че Суфиян започва да отцепва гласове от партията си, за да ги прелее в полза на своя титуляр Филев и пак на всяка цена да кметуват заедно, ДПС се разграничава от действията му. Оттогава, казват,  е един от най – изпълнителните хора на Филев. Общоизвестния му ресор в общината са селата и контакта със селските кметове на общината, които се опитват да влязат в тона му. Друг ресор е зелената система /ОЛЕ/, даже наред с еколожката на общината участва в консултации по „Проекта за актуализиран ПУРБ и Програма от мерки за опазване на морската околна среда”

FullSizeRender (Small)

FullSizeRender (1) (Small)

Лека забележка към г-н Суфиян – следващия път сам да си впише името, че така, с един и същ почерк двама човека …, все пак сигурно командировъчни се вземат, да се види, че все пак има присъствие, да не остават хората с впечатление, че единия покрива другия

Със сигурност г-н Суфиян е вече най- респектиращия на ул. „Скобелев”, поради замаха с който действа, да бъде изграден цял път за сметка на общината, даже и с 25 – метрова междусъседската ограда от бетон и тухлена зидария, не е за подценяване.

ДОТУК НАКРАТКО, А НА КОЙТО МУ СЕ ЧЕТЕ – ЕТО И ФАКТИТЕ В ПОДРОБНОСТИ ЗА НАРЕЧЕНАТА ОТ НАС „УЛИЦА СУФИЯН”

Не е ясно или поне официално не е ясно, по чия инициатива е започнало изграждането на „улица Суфиян”.

ТЪРГ НОМЕР ЕДНО – ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА  „УЛИЦА СУФИЯН”

На 13.10.2015г. в Агенцията за обществени поръчки е публикувана обява за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев”/, кв.68, гр. Провадия”, т.е. визираната от нас „улица Суфиян”.

Предметът на обществената поръчка е свързан с изграждане на улица тупик с ширина 3,5 м. с разширение за ОБРЪЩАЧ с обща дължина 30 метра, като целта е да се осигури автомобилен достъп до прилежащите имоти. В рамките на тази обществената поръчка се казва, че ще бъде изпълнена само част „Конструктивна“ от работния проект, включваща: механизиран изкоп на земни маси, товарене и транспортиране на депо до 15 км. – 57,1 куб.м.; доставка, полагане и валиране на обратен насип 75,0 куб. м.; доставка и полагане на кофраж за видим бетон – 40,8 кв.м.; доставка и полагане кофраж обикновен – 134,90 кв.м.; доставка и полагане на бетон С25/30 – 32,6 куб.м.; доставка и полагане на бетон С12/15 – 5,8 куб.м.; доставка и монтаж на армировка В500 – 3237 кг.; доставка и монтаж на барбакани29 бр.; доставка и монтаж на фуги – 35 м; доставка и монтаж на кутия 80х80х5 мм – 1241 кг.; доставка и монтаж на кутия 60х60х5 мм – 449,0 кг.; доставка и монтаж на кутия 30х30х2 мм – 337,0 кг.; доставка и монтаж на армировка В500 за замонолитване на парапет – 103, кг.; доставка и монтаж на дървен материал за укрепване на изкопа – 1,7 куб.м.; доставка и полагане на бетонова ХИ – 235,0 кв.м.; доставка и полагане на HDPE защитна мембрана – 116,40 кв.м.

Едно от поставените условия за участниците в търга е да притежават: Товарен автомобил (самосвал) – 2 броя; Багер – 1 брой; Валяк – 1 брой; Автобетонсмесител -1 брой; Бетон помпа – 1 брой.

ДА ПОДЧЕРТАЕМ – ЗА УЛИЦА С ДЪЛЖИНА 30 МЕТРА, УЧАСТНИКА В ТЪРГА ТРЯБВА ДА ИМА ДВА САМОСВАЛА, НЕ ЕДИН, А ДВА!

През октомври 2015г. комисия от служители на община Провадия, която следва да определи победителя по обществената поръчка заседава за първи път. Очаквано или не, явилия се участник е само един – „Пътища и мостове” ЕООД, познат на провадийци като собственика на Минерални Бани Провадия и бивш работодател на част от семейството на заместник кмета на Провадия – Анатоли Атанасов. Работата на комисията се отлага, поради факта, че част от документите са издадени с дата по – ранна от обявлението за обществена поръчка. Тъй като комисията приема, че изписването на датата е техническа грешка, дава 5 – дневен срок на фирмата за представяне на документи с нова дата.

Случайно съвпадение е може би периода на бездействие, в който комисията не е разгледала постъпилите през Януари документи и  проверките в Община Провадия от различни държавни органи, оповестяването на Доклада на АДФИ и съставените актове от тях на кмета Филчо Филев. Даже се е наложило през Февруари участникът в търга „Пътища и мостове” ЕООД да поиска от кмета  удължаване на срока на офертата си, тъй като посочения срок е изтекъл. Така комисията продължава разглеждането на документите чак през Април 2016г. и приключва през юни. Решението на комисията е да бъде предложено на кмета да сключи договор с единствения участник предложил да извърши работата за 28 780 лв. с ДДС за двадесет дни.

Така на 18.07.2016г. е сключен първия договор за изграждане на „улица Суфиян”.

ТЪРГ НОМЕР ДВЕ – ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ПЪТНА НА „УЛИЦА СУФИЯН”

Паралелно с това през Април се активира и втората обществена поръчка за същата улица. Посочено е, че в рамките на тази обществената поръчка ще бъде изпълнена само част „Пътна“ от работния проект, включваща извършване на следните видове строително-монтажни работи – Механизиран изкоп на земни маси, товарене и транспортиране на депо до 15км – 200 куб.м. /заб.ред.: дотук станаха 257 куб.м. земни маси от 30 метрова пресечка – ДОСТА ДЪЛБОКО/; Разваляне на съществуващи стандартни бордюри и подложен бетон, товарене и транспортиране на строителни отпадъци на депо до 15км – 8 м.; Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, товарене и транспортиране на строителни отпадъци на депо до 15км –12 кв.м.; Разваляне на съществуващи каменни стълби, каменни подпорни стени и неплътни огради, товарене и транспортиране на строителни отпадъци на депо до 15км – 166 куб.м. /заб.ред.:КОЛКО МНОГО СТЪЛБИ СА МАХНАЛИ?/; Възстановяване междусъседска ограда от бетонова основа и тухлена зидария – 1/2 тухла – 25 метра /заб.ред.: 25 МЕТРА МЕЖДУСЪСЕДСКА ОГРАДА, ЗИДАРИЯ, ПРЕДИ ТОВА ДАЛИ СА Я СЪБОРИЛИ, ЗА ДА Я ВЪЗСТАНОВЯТ И КАКВА РАБОТА ИМАТ МЕЖДУ СЪСЕДИТЕ?/; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС– 6 метра; Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС– 17 метра; Доставка и полагане на подложен бетон за бордюри В12.5– 1 куб.м.; Доставка и полагане на вибропресовани тротоарни плочи 30/30/6 – 5 кв.м.; Доставка и полагане на пясъчно легло H=5см – 0,5 куб.м.; Доставка и полагане на тактилни плочи 30/30/5 – 0,6 кв.м.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4см. – 115 кв.м.; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон – 17 тона; Доставка и полагане на трошен камък с дебелина на пласта 50 см. – 60куб.м.; Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци – 5 броя; Доставка и монтаж на стълб за стандартен знак – 4 броя;

Комисията по търга приключва много по – бързо дейността си по тази обществена поръчка, само за 13 дена /от 13 до 26 Май/, за разлика от първия търг от Ноември 2015г. до Юни 2016г./ Пак се явява същия единствен участник „Пътища и мостове” ЕООД и печели търга да извърши строителството за 30 дни срещу сумата от 21 311лв. с ДДС.

Кмета сключва втория договор за изграждането на „ул. Суфиян” през същия ден – 18.07.2016г., заедно с първия договор.

Така дотук равносметката за провадийци за „ул. Суфиян” или сбора дължимите суми за строителството на двата договора е малко над 50 000лв. Но не това е всичко.

ТЪРГ НОМЕР ТРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „УЛИЦА СУФИЯН”

ПРОВАТОН: ЧЕТЕТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА СТАТИЯТА В „ЧАСТ 2: АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

 

Подобни новини

12 Comments

 1. Исмаил Сояков
  19.08.2016 at 15:25 Отговори

  А знае ли анонимния че този имот имаше по удачен път и навремето общината го отне . 30 г. този имот беше анклав. Едно право се възстанови.

 2. Исмаил Сояков
  19.08.2016 at 17:25 Отговори

  За въпросния път има както решение на Общинския съвет така и на Варненския съд преди г-н. Суфиян да бъде какъвто и да е в Община Провадия

 3. Исмаил Сояков
  23.08.2016 at 7:13 Отговори

  Пак не си в час. Тези стълбички от доброто желание на съседа. А пътя от стълби с изкачване равен преход и след това слизане надолу явно не знаеш, отреден след отнемане на пътя. Както и до къде беше ул. Трети Февруари????? Над 30г бездушие след като ни се отне пътя а след като се възстанови едно право- завист.

 4. Исмаил Сояков
  23.08.2016 at 14:31 Отговори

  П.С. ще го коментираме в съда.

 5. Исмаил Сояков
  25.08.2016 at 17:48 Отговори

  Аз съм Исмаил Сояков, Защо пишете анонимно.

 6. Исмаил Сояков
  25.08.2016 at 18:51 Отговори

  Не завиждайте, нямаме нормален начин да се включи в ВиК. ток и др Аз ви завиждам, 30г. мъки. Елате да пренесете една торба цимент за да укрепя подпорна стена 4 – 4,5м висока от която зависят и други къщи.Не ми се пише, да пишат ……..

 7. Т. Стойчев
  25.08.2016 at 21:40 Отговори

  Защо трябва да се ползват нарицателни. Аз не мисля,че е нещо лошо, когато в тази държава се направи нещо за удобството на гражданите и, било то и да не ни касае пряко. Браво на зам кмета, нищо че не не касае цяла Провадия, важното е,че се прави нещо и е на лице.

 8. Исмаил Сояков
  26.08.2016 at 11:30 Отговори

  Към автора на статията.
  Не изтривай части от увода а махни целия увод защото е съставена от неистини. Махна една неистина а извинили се?

 9. СЪСЕД НА СОЯКОВ
  24.10.2016 at 21:55 Отговори

  А тези, на които Общината преди години събори оградите им, под въпросния имот, и на които отнеха и камъните на оградите им, и за които е бедствено положението, като се смъкват дворовете им /на ул. „Патриарх Ефтимий“ – срещу имота на Сояков/ – ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ НЯКОГА.

 10. Robert
  25.01.2019 at 7:15 Отговори

  It’s an amazing article designed for all the online viewers; they will obtain benefit
  from it I am sure.

 11. http://mail.google.com
  27.12.2019 at 15:32 Отговори

  Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for supplying this info.

 12. g
  16.06.2020 at 6:06 Отговори

  Very nice article, totally what I was looking for.

Вашият коментар