КАКВО ДИРИ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ СЪД КМЕТА НА ПРОВАДИЯ ФИЛЧО ФИЛЕВ

КАКВО ДИРИ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ СЪД КМЕТА НА ПРОВАДИЯ ФИЛЧО ФИЛЕВ

На заседанието  на общински съвет Провадия на 28.07.2016г., общинските съветници одобриха извършени разходи за командировки на кмета Филчо Филев. Общия размер на платените на кмета командировки за второто тримесечие на 2016г. е 85,63лв.

1 (Small)

От справка към докладната записка се вижда, че за обмяна на опит в гр.Малко Търново на кмета са осребрени 75,63лв., а останалите 10лв. са за командировка на Филев в гр.Велико Търново. От уточнението в справката се вижда, че командировката му е по повод посещението му в Административен съд Велико Търново.

Тук е мястото да посочим, че не стойността на заплатените средства, а повода за командировката буди интерес.

Защо?

Защо кмета е посетил съда във Велико Търново?

Ако е бил просто на посещение или на някакъв вид събиране, защо тази информация е спестена на общинските съветници, а и на всички провадийци?

Ако пък е бил по повод съдебно дело, странно, тъй като делата на общината по принцип, поради териториалното разпределение на съдилищата, се водят в съдилищата във Варна или София.

2 (Small)

Единствения /който открихме/ държавен орган, на който седалище да е ситуирано в гр. Велико Търново, е Държавният военноисторически архив. В случай на неуредени отношения с този държавен орган, общината действително трябва да се обърне точно към този съд. И все пак, звучи невероятно  община Провадия да има съдебен спор с военния архив.

3 (Small)

Разходния касов ордер за посещението в съда в гр. Велико Търново е от 25 април. Понякога невероятните на пръв поглед неща, след разясняване не звучат толкова невероятно. Част от обмяната на опит ли е командировката и за каква работа на кмета в съда се платиха тези командировъчни, предстои да разберем.

Подобни новини

Вашият коментар