ЧАСТ 3:АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

ЧАСТ 3:АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

КАКВО ТОЧНО СТАВА ОТ И НА „УЛИЦА СУФИЯН”?

Какво да става ОТ улица Суфиян?

Припомняйки, че себестойността на „улица Суфиян” дотук се формира около 51 500лв., които ще бъдат заплатени от Община Провадия според сключените договори и неангажирайки читателя със заплатените още няколко хиляди лева за осъществяване на „улица Суфиян”, стигаме до логичния въпрос „Какво става ОТ улицата и за какво заминаха общинските пари?”

От улица Суфиян освен полски път, предрешен като улица с асфалт, е трудно да се твърди, че нещо друго става. Очевидно всички документи и обявления в Агенцията за обществени поръчки са подготвени за улица с ширина 3,5 метра. За такава улица, с такава ширина, бяха направените  и от нас изчисления.

Дали обаче ширината на улицата е 3,5 метра?

Дали в началото си, откъм улица „Скобелев”, „улица Суфиян” не е с ширина 3,2 метра, а в края – 2,9 метра? – къде се загубиха останалите, някакви си там сантиметърчета.

Дали има два стандарта на продаваните измервателни уреди, т.нар. рулетки или метри? – надали, но ПРОВАТОН очаква, а предполагаме и нашите читатели отговор от компетентните лица на  следните два въпроса: „КОЛКО ТОЧНО Е ШИРИНАТА НА УЛИЦАТА? И ЗАЩО В ОБЯВЛЕНИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ДО АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Е ОБЯВЕНА ШИРИНАТА НА ИЗГРАЖДАЩАТА СЕ УЛИЦА 3,5 МЕТРА?”

И ПРОВАТОН изстрелва няколко въпроса, на които задължително няма да се получат отговори:

Като харчите общински пари, айде обяснете, защо оставихте това ново строителство и тази земна площ без отводняване?

Като харчите общински пари, айде обяснете, защо в средствата за чисто нова улица, която не е лошо, че сте замислили, не можахте да се поберете, за да се изгради ВиК мрежата /канализация и водопровод/?

Като харчите общински пари, айде обяснете, района свлачищен ли е и защо са необходими подпорни стени и понеже ПРОВАТОН знае, че подпорни стени са необходими, обяснете кой геодезист подписа проекта и къде по проект се предполага, че ще се стече водосбора от прилежащите имоти на новата улица или може би предлагате да остане в общинския имот ?

Като харчите общински пари, айде обяснете, каква съдба предлагате на малкото парче общинска земя която остава между  имотите в дъното на новата „улица”? Смятате ли да го продадете на някой от собствениците около него, напр. на някой кмет?

Ето и снимка на малкото парче общинска земя, останало заключено между „обръщача” и съседните частни имоти:

IMG_3837 (Small)

ПОЗВОЛЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ДА ПОВТОРИМ: обществените поръчки са свързани с изграждане на улица тупик с ширина 3,5 м. /?/ с разширение за обръщач с обща дължина 30 метра. Така цената на метър на „улица Суфиян” с ширина 3,5м. излиза малко над 1700 лв. Припомняме, че във втора част изчислихме как метър от магистрален път „Тракия” с ширина 3.5 метра  Е ИЗЛЯЗЛО НА ДЪРЖАВАТА САМО 474ЛВ и че ако се вземе предвид цената, отговора на въпроса „магистрала ли е улица Суфиян”, ще е може би „не магистрала, а  звездна магистрала”. И, за да направим и още една съпоставка, за да не остане читателя с впечатление, че държавата е „в грешка”, ще разгледаме пак изграждене на улица – тупик с обръщач, но в друга община.

Едва от 2001г. гр. Куклен е административен център на община. Община Куклен е с по – малко от 7 000души население.

1IMG_0194 (Small)

Както община Провадия, така и община Куклен обявява обществена поръчка в Агенцията за обществени поръчки за  изграждането на наречена от тях „Улица №2” с включено изграждане на „Т” – образен обръщач. Много подобно на нашата провадийска „улица Суфиян”. Разликата е, че „Улица №2”  е с дължина 331,89 м., т.е. 10 пъти по дълга от провадийската „звездна магистрала”, че „Улица №2” е с ширина на платното 6,50 м, два банкета 1,50 м, симетрично разположена по проектната ос, без бордюри и „Т” – образения обръщач е с дължина 60 м.

Другата разлика е, че себестойността на изградената в Куклен улица – тупик е приблизително 166 000 лв., което ще рече, че метър от тази улица с ширина 9,5метра е излязла на кукленските данъкоплатци приблизително 500 лв., а ако разделим на две за да съдберем широчината на две провадийски „улици Суфиян с ширина 3,5м.”, ще се получи резултат от около 250 лв.

Е това е най – малко 7 пъти по – евтино от провадийската „звездна магистрала – предрешен полски път – улица Суфиян”.

За сметка на „3,5м.”, които не се намери къде да се измерят и за които несъмнено ще бъде предоставен „достоен” отговор, провадийци пък си имат на улицата хидроизолация и защитна мембрана /бел.ред.: виж Част1/. ОЛЕ

На коя улица слагат хидроизолация и защитна мембрана?

Обикновено и според вещи в бранша, при изграждане на улици, асфалтобетонните настилки върху земното платно се състоят от няколко пласта (с обща дебелина не по-малка от 50 см). Тези пластове имат такива качества, че плавно нарастват деформационните модули от земната основа до асфалтобетонното покритие.

При мостовете, обаче такава настилка е нецелесъобразна понеже основата е корава (стоманобетонна конструкция), а не поддаваема (почва). И затова се полага хидроизолация. Ролята на хидроизолацията е да не допусне вода до стоманобетонната конструкция и да бъде запазена мостовата конструкция максимално дълго.

Е КАКВА СТАНА ТЯ – МОСТ ЛИ Е „УЛИЦА СУФИЯН”? Е, НЕ! Стига толкова – нито мост, нито магистрала, нито нормална улица е това! Къде се сложи и колко струва точно хидроизолацията и защитната мембрана, предвидени за полагане на тази „улица”? Хидроизолираха се основи на сгради ли или се хидроизолира 25 метровата междусъседска ограда?

КАКВО СТАВА? КАКВО СТАВА ОТ „УЛИЦА СУФИЯН”? – компетентните лица ще отговорят

Какво да става НА „улица Суфиян”?

На „улица Суфиян” стават само хубави неща. Коментиращи в социалните мрежи предлагат по един кмет да бъде населен в най – нуждаещите се райони на провадийско. Така шансът да бъде облагороден района и да бъдат оправени нуждаещите се от ремонт улици е голям. Вече има и положителен пример за това – възстановило се едно право, пише наш читател, преди 30 г. самата община била създала проблема и сега с „улица Суфиян” всичко един вид си е дошло на място. Именно това имат в предвид и различни коментиращи в социалните мрежи – ако някъде има проблемна улица и ако на нея заживее кмет, кмета ще изживее това, което гражданите на ръководеното от него кметство, изживяват всеки ден, потрошавайки колите и краката си. Но нашия акцент е върху начина на това „кметско изживяване” и колко ни струва тази екстра.

Същият този читател, назовал се в коментарите с името „Исмаил Сояков” съобщава, че до един от имотите преди 30 години е имало „по удачен път”, който бил отнет от общината /? къде, как не става ясно от коментара/, че ползването на стълбичките до имота било „от доброто желание на съседа” и че нямал  „нормален начин да се включи във ВиК”. Всички коментари ПРОВАТОН е допуснал под статиите и всеки един читател може да ги прочете и сам да направи своята преценка.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЯМА ДА КАЖЕМ ДАЛИ ЩЕ ИМА ЧАСТ 4 НА СТАТИЯТА, НО ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ КЪМ УВОДА НА СТАТИЯТА, ЧЕ ПОНЯКОГА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ПО ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПРИЧИНА МОЖЕ ДА ПОЕМЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНО ИЛИ ДРУГО.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЩЕ КАЖЕМ, ЧЕ СА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ, ЧЕ ОБЩИНАТА НЯМА СРЕДСТВА ЗА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ДЕЙНОСТ. ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ИМА ПАРИ И СЛЕДВА, КАКТО СЕ Е ПОГРИЖИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА  ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА  „УЛИЦА СУФИЯН”, НЕПЕСТЕЙКИ СРЕДСТВА КАТО ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНА КУКЛЕН, ТАКА И ДА СЕ БРЪКНЕ, БЕЗ ДА КАРА ПРОВАДИЙЦИ ДА СЕ МОЛЯТ И ЧАКАТ ВСЕВИШНОТО ЧИНОВНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ, И ДА ОПРАВИ ГРАДА.

ТУК МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЧАСТ1  и ЧАСТ2 НА СТАТИЯТА:

ЧАСТ 1:АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

ЧАСТ 2: АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

 

Подобни новини

2 Comments

  1. Исмаил Сояков
    02.09.2016 at 20:35 Отговори

    Когато не ти е станало ясно има архив и четеш но явно има элоба, видях когато дойде да мериш.

  2. Исмаил Сояков
    02.09.2016 at 21:05 Отговори

    А ти кой си анонимния ? Аз не се наричам аз съм.

Вашият коментар