Административният съд прекрати дело срещу общинска наредба в Долни чифлик

Административният съд прекрати дело срещу общинска наредба в Долни чифлик

снимка: admcourt-varna.com

Варненският административен съд прекрати делото против текстове от Наредбата за реда и условията за издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, приета от Общинския съвет в Долни Чифлик, съобщиха от съда, източник /DarikNews/.

Производството бе образувано на основание протест от Окръжна прокуратура. Според прокуратурата, протестираните текстове, регламентиращи изискване за нотариално заверяване на подписите при писмено съгласие от страна на собственици, съсобственици и съседи на парцела, където се поставя преместваемия обект, както и изискване за представяне на одобрена схема и заверена скица от главния архитект на общината, противоречат на Закона за устройство на територията.

След постъпване на протеста, Общински съвет Долни Чифлик отмени оспорената наредба в нейната цялост. С оттегляне на оспорения акт се прекратява и производството по делото, уточняват от Административния съд.

Подобни новини

Вашият коментар