ЧАСТ 4: АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

ЧАСТ 4: АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

КАК ПРОВАТОН С ТРИ СТАТИИ СПЕСТИ НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЛЕВА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ПРОВАДИЯ, КОИТО БЯХА ГОТОВИ ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ НА ФИРМИТЕ, СПОРЕД СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ.

 Ако граждани поискат да се изгради част от улица /т.нар. тупик/ осигуряваща достъп до имоти, обикновено се налага да помолят общинския съвет и ако имат позволението им, да си я изградят със собствени средства. Такова подобно решение  е взето на априлската сесия през 2016г. – цитат от официалния протокол: 

 „Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо 20 с 20 гласа „за”, 0 -„против” и 0-„възд.се” приеха следното

Р Е Ш Е Н И Е №7 – 139

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.160 от ЗУТ, Общински съвет Провадия: 1.Дава съгласие „Ролани” ООД, вписано в Агенция вписвания …, представлявано от управителя Татяна … в качеството му на собственик на следните недвижими имоти, находящи се в град Провадия, област Варна, а именно: дворно място с площ … и дворно място с площ …, да изгради със собствени средства част от улица от О.Т. 8А до О.Т. 8Б, в квартал 3 по плана на града, осигуряваща достъп до посочените имоти.”

Това, обаче не винаги е така. Понякога, очевидно, и самата община може да поеме разходите за осигуряване на достъп до имоти на граждани.

Понякога, даже и да има достъп до имотите, например със стълбички  /често срещан елемент от градската инфраструктура към имотите на живущи в подножието на Калето/, самата община може да реши да поеме разходите за осигуряване на автомобилен достъп до имоти на граждани, даже на обръщач.

Това се случва понякога, особено като в една от къщите живее отскоро заместник кмет. Може би такъв е случаят с „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев”/ в гр. Провадия”. Такива пътчета, осигуряващи пешеходен достъп, със стълби или без стълби,  в Провадия колкото щеш. Само че, не от всяко такова пътче, сутрин поема своя път към общината, по един заместник кмет.

IMG_3832 (Small)

                               Тъй като не знаем името на пътчето, условно  го нарекохме „улица Суфиян”.

Горе – долу така започнахме първата част на статията „АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК… ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”” от 19.08.2016г.

В нея са описани фактите за  сключените два договора за изграждане на „улица Суфиян” за СМР 28 780 лв. с ДДС и 21 311лв. с ДДС, между община Провадия и „Пътища и мостове”. Общата им стойност възлиза на 50 091лв.

На 28.08.16г. във втората част на статията са публикувани данни за третия договор за упражняване на строителен надзор на изграждането на 30 – метровата улица, възлизащ на 1 344лв. Печелившия кандидат, който трябва да ревизира, съблюдава и контролира строителството от началото докрай, е подписал договор за изпълнение на 22.08.2016г. със зам.кмета Анатоли Атанасов, представляващ община Провадия. Публикувахме снимков материал на изградената преди тази дата улица.

Така себестойността на „ул. Суфиян”, без да добавяме другите пари заплатени за нея, само според трите сключени договора  се формира на 51 435лв. И това за улица тупик с ширина 3,5 м. с разширение за обръщач с обща дължина 30 метра.

В част 2 и 3 на статията сравнихме колко струва изграждането на улица Суфиян с изграждането на магистрала и друг тупик в друга община.

Ето как, с три статии ПРОВАТОН успя да спести няколко хиляди лева на провадийци. Ето как, управляващите се посвениха да изплатят предварително уговореното „космическо” заплащане. За сесията на 27.10.2016г. кмета Филев представя справка пред общинските съветници, че всъщност изграждането на тупика с дължина 30м. струва 40 079лв. И забележете, че тази сума включва и други дейности, освен СМР и не съществува въобще строителен надзор.fullsizerender-small

Всъщност ПРОВАТОН се осведоми, че седмица  след публикуване на трета част на статията в община Провадия са се предприемали /драконови/ мерки, заради разкритията на ПРОВАТОН, с цел да се намалят част от предварително замислените за заплащане над 51 000лв.

ПРОВАТОН ще продължи да пита за улица „Суфиян”, този път в насока, кое точно не е поставено от предварително замисленото по проект, та така бързо, за времето на три статии бяха спестени няколко хиляди лева на провадийци.

ПРЕДИ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:

ВЪПРОС ОТ НАШ ЧИТАТЕЛ ДО ОБЩИНАТА: „А тези, на които Общината преди години събори оградите им, под въпросния имот, и на които отнеха и камъните на оградите им, като се смъкват дворовете им /на ул. „Патриарх Ефтимий“ / – ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ НЯКОГА????????????

ВЪПРОС ОТ ПРОВАТОН ДО ОБЩИНАТА: прочетохте ли горния въпрос – като може за едните, ще го направите ли и за другите? Или хората персонално трябва да молят някой от зам-овете?

СЛЕДЕТЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА ЧАСТ 5 НА СТАТИЯТА, В КОЯТО ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ ОТГОВОРИТЕ НА ОБЩИНАТА.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВАЖНО Е, ЧИТАТЕЛЮ НАШ, АКО ИМАШ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧЕ В ОБЩИНАТА НЕЩО НЕРЕДНО СЕ СЛУЧВА, ДА НИ УВЕДОМИШ. ТАКА МОЖЕМ ЗАЕДНО ДА СПЕСТИМ СРЕДСТВА, НЕСПРАВЕДНИВОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ НА ПРОВАДИЙЦИ.

ТУК МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЧАСТ1, ЧАСТ2 И ЧАСТ3 НА СТАТИЯТА: ЧАСТ 1:АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

ЧАСТ 2: АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”,

ЧАСТ 3:АКО СЪСЕДА ТИ Е КМЕТ, УЛИЦАТА ТИ Е ОК. ЗАДЪНЕНА УЛИЦА ИЛИ МАГИСТРАЛА СТРОЯТ В ПРОВАДИЯ ИЛИ КОЛКО СТРУВА НА ПРОВАДИЙЦИ УЛ. „СУФИЯН”

 

Подобни новини

1 Comment

 1. Исмаил Сояков
  20.11.2016 at 15:51 Отговори

  Драги ми Проватон, Аз съм Исмаил Сояков не се назовавам ‘ПРОВАТОН’ не се крия под общи решения, интернет публикации без конкретен автор, и подобни на вас. Аз, още когато беше кмет Иво Сеферов подадох молба да ми се възстанови транспортния достъп до имота ми, неправомерно и нецелесъобразно отнет.
  Колко имота има в света и в правния мир с отнет транспортен достъп до имота, да си го възстанови собственика ?
  Има архив чети преди да плюеш.
  Брутални лъжи в уводната част.

Вашият коментар