Кмета на Провадия поиска общинските съветници да преместят домуващите от Старческия дом

Кмета на Провадия поиска общинските съветници да преместят домуващите от Старческия дом

снимка: БНТ 2

Скандализирани от искането да се местят, възрастни хора от Старческия дом и работещи в ДВХФУ Провадия са присъствали на сесията на Общински съвет Провадия. Изненадващата новина за тях им е станала известна едва два дни преди насрочената сесия, на която е следвало да бъде разгледан въпроса за съдбата на Старческия дом.

„Тази докладна, според мен, е важна. Много важна.“

С тези думи на кмета Филчо Филев започва разискването на дебата да се мести ли Старческия дом в частна фирма или да остане под опеката на държавата.

Според предложението на кмета, отправено до общинските съветници с докладна №856- „от инж. Филчо Филев-кмет на община Провадия, относно възлагане управлението на социална услуга „Дом за възрастни хора с физически увреждания” – гр.Провадия на външен доставчик“, подписано от кмета Филев и съставено от Зюмбюл Иванова, на 10.01.2017г. се предлага общинските съветници да вземат решение за:

„Предоставяне управлението на специализираната институция „Дом за възрастни хора с физически увреждания“ – гр. Провадия ОТ Община Провадия НА външен доставчик“

Външния доставчик е „ПИМ = АГРО“ ЕООД, като управителя на фирмата инж. Колелиев е пуснал предложение до кмета и до Общински съвет Провадия още на 17.09.2016г.

1 (Small)

От септември миналата година до началото на Януари т.г. това предложение не става достояние на работещите и домуващите в Старческия дом, още по – малко до гражданите на Провадия.

Предлага се домуващите да бъдат преместени в нова сграда, собственост на частната фирма „ПИМ = АГРО“ ЕООД. В предложението е описано, че има изграден НОВ ДОМ на ул. „Ж. Йорданов“№1, който не можел да бъде ползван за старчески дом, тъй като финансовия ресурс не достигнал за изграждане на  „ пътна връзка, довършване на избения етаж, оборудване на бойлерно отделение, закупуване на 2 броя газови котли, пътнически асансьори – 3бр., озеленяване на терена и обзавеждане на спални“.

За сметка на това пък, дотук са били усвоени милиони левове за довършване на този НОВ ДОМ:

До края на 2008г. – около 3 милиона и половина /точната цифра е 3 430 444,92лв./, включително дадените от Японското посолство 728 635, 53лв.

През 2009г. – приблизително милион – 659 604,66лв. и 305 259,47лв., с които са направени мазилки, подови настилки, ел. и ВиК инсталация, отопление, асансьор и т.н.

Пак през 2009г. – още 330 481,57лв., отново за мазилки, настилки и т.н., даже е сменена дограмата.

Макар докладната на кмета и предложението му да са отхвърлени от Общински съвет Провадия с гласували 9 против предложението на кмета и 6 въздържали се, това не означава, че Филев отново няма да вкара същата докладна на следваща сесия. Има това право. Друго обаче прави впечатление в писмото от Агенция за социално подпомагане постъпило на 30.11.2016г. в Община Провадия.

В това писмо Заместник Изпълнителен директор на  Агенция за социално подпомагане посочва на провадийския кмет Филев, че „кметът на община управлява социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности“ и „кметът на община може да възложи управлението на тези услуги, чрез конкурс, или по договаряне при единствен кандидат“. И така, това дадено на кмета на община право е повторено още няколко пъти.

2 (Small)

3 (Small)

Кмета на Провадия, обаче поиска общинските съветници да преместят домуващите от Старческия дом и те да поемат отговорността за колективното решение.

Похватите „вържи гащи“  и „прехвърляне на горещ картоф“ са широко разпространени и многократно ползвани в ширините на българските общини – кмета предложил, общинските съвети взели решение и после оправданието е – има решение на общински съвет, кмета е длъжен да го изпълни.

ПРОВАТОН: статията е написана след настоятелни призиви получени на редакционната поща от граждани. Тя е само информативна, разкрития по случая очаквайте скоро.

Подобни новини

Вашият коментар