Бизнесът вече ще следи доставчиците си

Бизнесът вече ще следи доставчиците си

снимка: VNews.bg

Бизнесът вече може да следи коректни ли са към държавната хазна неговите търговски партньори. Фирмите вече може да проверяват коректни ли са доставчиците им при деклариране на сделките пред Националната агенция за приходи. А това ще им даде възможност безпроблемно да си възстановяват ДДС-то. От 3 юли НАП стартира новата е-услугата „Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период“. Тя може да се ползва с квалифициран електронен подпис (КЕП) от всички граждани и фирми с разрешен пълен достъп до услугите на НАП. С новата услуга всяка фирма може да направи справка дали фигурира в дневниците за продажби, които компаниите в страната всеки месец предоставят в НАП. Така се дава възможност за проверка дали доставчиците коректно са отразили направените от тях продажби и дали са начислили ДДС, което пък е изискване получателят по сделката да ползва данъчен кредит. Така фирмите може да следят дали доставчиците им са коректни към хазната, което ще им позволи безпроблемно да си възстановяват платеното ДДС. С услугата фирмите може да проверяват и дали някой техен бизнес партньор не ги е посочил като получател по сделка, която реално не съществува, източник /VNews.bg/.
Осигуряването на достъп до тази информация ще създаде условия за засилване на гражданския контрол за спазването на Закона за ДДС и ще намали риска от злоупотреби спрямо търговски партньори и държавната хазна, посочват от НАП.

Подобни новини

Вашият коментар