Ганка Георгиева, Община Дългопол: Продължават ремонтите на улици и общинска пътна мрежа, предвидени в капиталовата програма

Ганка Георгиева, Община Дългопол: Продължават ремонтите на улици и общинска пътна мрежа, предвидени в капиталовата програма

снимка: Инфо

Г-жо Георгиева, започнаха ли дейностите, свързани с ремонт на уличната инфраструктура, заложени в капиталовата програма на Община Дългопол за 2017 година?
Ганка Георгиева: След проведена обществена поръчка на стойност 200 000 лева от 1 юни започна ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на община Дългопол, предвидени в капиталовата програма на общината за бюджетната 2017 година. Подменена е 350 метра водопроводна мрежа на улици „Отец Паисий“, „Пейо Яворов“ и „Филип Тотю“. Изцяло са асфалтирани 850 метра на улиците „Отец Паисий“, „Пейо Яворов“ и „Добри Чинтулов“. Започна частичен ремонт от 7 000 метра на улици „Райна Княгиня“, „Георги Раковски“, „Самуил“, „Иван Вазов“, „Георги Бенковски“, „Тодор Илиев“, „Климент“, „Христо Трендафилов“ в с. Цонево, улицата до жп гарата в с. Аспарухово, пътя от с. Красимир до главния път и частта от пътя, свързваща стадиона с пътя между селата Сава и Аспарухово. Припомням, че през 2016 година в гр. Дългопол бе изпълнен проект за „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици „Цар Самуил“, „Л.Каравелов“, „Патриарх Евтимий“, „Софроний Врачански“, „Филип Тотю“ и „Панайот Хитов“ на 1100 метра. По проекта се финансираше само поставяне на асфалт на 1 метър ширина в границите на изкопния канал. Останалата част от 5 метра ширина се асфалтира от собствени средства на стойност 16 000 лева. В гр. Дългопол вече има напълно асфалтирани 1950 м. от уличната мрежа. Предстои подмяна на водопровод и цялостно асфалтиране на шест улици в Дългопол и една в село Цонево, включени в проект по Програма за развитие на селските райони, с обща дължина от 3592 м. Поради забавяне на процедурите в Държавен фонд „Земеделие” реално дейностите по проекта ще започнат през пролетта на 2018 година. В момента се изготвя проект за доизграждане на канализационна мрежа в Дългопол с обща дължина 3000 м. Планувана е реконструкция на захранващ водопровод Ф 200 от помпена станция по улица „Г. Димитров“, „Антон Иванов“ и „Христо Ботев“ до водоем в землището на Дългопол. Водопроводът е с дължина 5500 метра и се предвижда цялостно асфалтиране на улиците, по които ще минава. През 2016 година – началото на мандата на кмета Георги Георгиев, от отпуснатата сума от 450 000 лв. за капиталови разходи на Община Дългопол 400 000 са били изразходвани за изплащане на договори, сключени в предишния мандат. С остатъка от 50 000 лева са извършени ремонти на 1940 метра по улиците – „Кирил и Методий”, „Добри Недев”, „Здравко Бомбов”, „Добри Славов”, „Вела Пеева” и Общински път VAR 3192 /III-208, Дългопол-Комунари/-Камен дял. Нека жителите на общината сами да направят изводи и преценка.
Фокус: Приключи проектът за възстановяване на пътната инфраструктура в село Медовец, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Солидарност”. какви дейности бяха осъществени?
Ганка Георгиева: Проектът „Възстановяване на инфраструктура – пътища, отводнителни канали, канавки и дерета в с. Медовец, общ. Дългопол” е на стойност 500 000 лева и е по договор, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Продължителността на проекта бе 16 месеца. В селото са асфалтирани 7 улици с обща дължина 1277 м. По проекта не се предвиждаше поставяне на бордюри, но такива бяха поставени. Улиците придобиха завършен вид, предпазени са от прииждащи води, подобри се отводняването, улесни се движението на преводните средства и хора. Така Медовец се превърна в село с най-много рехабилитирани улици в община Дългопол.
Фокус: А по отношение на социалните дейности – имате ли проекти, по които работите?
Ганка Георгиева: Община Дългопол продължава дейностите по новия социален проект „Активни за равни възможности”, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд. Общата стойност на проекта е 391 160 лв., като финансирането от Европейския социален фонд е 332 486.00 лв., а националното финансиране е 58 674.00 лв. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез предоставяне на равни възможностите за заетост на тези лица, осигуряване на социални услуги с цел улесняване на техния достъп и на членовете на техните семейства до заетост в община Дългопол. Проектът цели и насърчава трудовата активност на хората с увреждания, като адаптира и създава 3 работни места за тях, след преминато квалификационно обучение, предоставя услугите „социален асистент“, които да са в помощ при осъществяване на техният достъп до трудова заетост. Проектът създава условия на неактивни лица да се включат в пазара на труда като бъдат обучени и наети като „социални асистенти“ за 12 месеца. В рамките на проекта ще се създадат условия и ще се предоставя социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 20 потребителя, която ще включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Проектът предвижда и дейности за насърчаване на равните възможности на хората с увреждания до заетост и промяна на негативните нагласи на обществото и работодателите към тях чрез провеждането на кръгла маса, разработването на сайт и изготвянето на филм „Активни за равни възможности“. Той е с продължителност 20 месеца и се планува да приключи в края на 2018 година, източник /Агенция “ФОКУС”/.

Подобни новини

2 Comments

 1. Величка Иванова
  03.08.2017 at 13:27 Отговори

  Не виждам някъде в този проект да е включено и с. Комунари.
  Улиците са в плачевно състояние! Основната улица до гарата е разбита – с много дупки и
  свличащ се чакъл. Зимата е непроходимо. Моля, дайте информация какво да очакваме за това село .

 2. veska
  03.08.2017 at 21:42 Отговори

  Naistina v c Komunari ylicite a ujasni az jiviq tam i znam i ne samo tova i magazin nqma prosto e zabraveno ot sveta.

Вашият коментар