Над 6 млн. лева е одобреният бюджет по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група Аврен – Белослав за периода до 2023 година

Над 6 млн. лева е одобреният бюджет по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група Аврен – Белослав за периода до 2023 година

снимка: Агенция “ФОКУС”

6,376 млн. лева е одобреният бюджет по Стратегията за местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група Аврен- Белослав“ за периода до 2023 година. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Варна кметът на община Белослав инж. Деян Иванов. Заповедта за бюджета за функциониране на инициативната група и за управление на дейностите до 2023 година е издадена на 29 юли. Бюджетът от над 6 млн. лева на Стратегията за местно развитие обхваща мерки и дейности по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Тези средства ще бъдат разпределени между двете общини, като в стратегията са залегнали проекти и за публичния, и за частния сектор, източник /Агенция “ФОКУС”/.
Главната цел на Стратегията за местно развитие на територията на общините Аврен и Белослав е повишаване качеството на жизнената среда, на конкурентоспособността на местната икономика, осигуряване на балансирано и устойчиво местно развитие. Това изисква да бъдат приложени интегрирани мерки за развитие на бизнес и предприемачество, изграждане и обновяване на туристическа и публична инфраструктура, осигуряване на повече възможности за трудова реализация и социално включване.
„Имаме също одобрен бюджет за управление на Местна инициативна група Аврен- Белослав. Очакваме одобрение и на годишния бюджет за управление на инициативната група. След това ще стартираме информационни кампании, за да информираме хората как и по какви мерки могат да кандидатстват, за да обхванем по-голям брой бенефициенти, които да се възползват от стратегията“, отбеляза инж. Деян Иванов. Той заяви, че проектите по различните оперативни програми трябва да бъдат реализирани на териториите на общините Белослав и Аврен. Кандидатите ще бъдат одобрявани на местно ниво и няма да имат конкуренция от други градове, ще се отчитат също на местно ниво.

Подобни новини

Вашият коментар