Община Дългопол пак тегли нов заем

Община Дългопол пак тегли нов заем

В края на месец юли т.г. по искане на кмета Георги Георгиев, Общински съвет Дългопол взе решение отново да бъде теглен краткосрочен банков кредит в размер на 300 000лв. Условията, които съвета залага по кредита, са той да бъде върнат до 25.12.2017г. и да е с максимална лихва до 6%.

ПРОВАТОН  припомня, че през 2013г. Община Дългопол поема дългосрочен дълг в размер на 500 000лв. за закупуване на техника за зимно поддържане и дейностите по чистота. От тях до края на 2014г. са усвоени над  155 хил.лв. Към началото на 2017г. за този дълг се дължи главница от малко над 67 хил.лв.

Още в началото на 2017г. заявката на кмета дадена с проектобюджета на общината е, че ще се тегли краткосрочен заем от 300 000лв. за покриване на дефицита при финансиране на местните дейности и дългосрочен заем от 610 000лв. за рефинансиране на съществуващия банков заем.

1 (Small)

Въпросния кредит се взема за период от около 5 месеца – очевидно дефицит има.

Счетоводните данни на общината показват, че годишния размер до който Община Дългопол може да си позволи да плаща по общински дълг през тази година е 435 000лв.

В края на 2016г. от пресцентъра на община Дъглопол съобщават за радио „Фокус” – Варна, че за да запази общинските земи, кмета Георги Георгиев е успял да осигури безвъзмезден заем от 1 милион лева, с който е изплатен стар заем на общината. Т.е. стария заем по който бяха възбранени 1580 декара общински земи е изплатен до края на 2016г.

2dyl (Small)

Това съобщава и самия кмет в ноемврийския общински вестник през 2016г.- „С цел подобряване финансовото състояние на общината и запазването на общинските земи успях да осигуря безвъзмезден заем от 1 милион лева. С него изплатихме дълга на общината, свързан с възбрана на 1580 декара общински земи, които щяха да бъдат продадени на нищожни цени. С това изпълних едно от обещанията си, които дадох пред Вас”

Какво е имал предвид в своя доклад през Януари 2017г., че е заложен дългосрочен заем от 610 000лв. за рефинансиране на съществуващия банков заем, щом вече в края на 2016г. казват, че е изпълнено обещанието за изплащане на дълга и колко общо са дълговете на Дългопол сега? – ПРОВАТОН все още търси отговорите.

Подобни новини

Вашият коментар