Подпомагат естественото възобновяване на 100 дка гори във Варненско

Подпомагат естественото възобновяване на 100 дка гори във Варненско

снимка: DarikNews

Лесовъди подпомагат процеса на естествено възобновяване в 100 дка гори на територията на Държавно горско стопанство „Варна”. Чрез разчистване на храстите под короните на дърветата се осигуряват оптимални условия за развитието на семената и издънките на характерни за района широколистни видове като дъб и цер.

Предвидените лесовъдски мероприятия ще бъдат извършени в рамките на този месец в землищата на град Белослав и селата Орешак, Здравец и Дъбравино, източник /DarikNews/.

„Само преди дни бяха предприети мерки, чрез които се подпомогна естественото възобновяване на 70 дка с церови фиданки в землището на с. Близнаци”, припомни директорът на ДГС „Варна” инж. Иван Иванов. Той информира, че до края на август служителите на стопанството ще организират окопаването на общо 60 дка едногодишни церови култури в землищата на Аксаково и селата Климентово, Приселци и Тръстиково.

„Едногодишните култури се нуждаят от неколкократно окопаване. Вече за втори път предприемаме мерки за отглеждане на фиданките в тези горски територии. Предстои да се положат съответните грижи за насажденията и през есента”, обясни инж. Иванов. „Процесът е много трудоемък, но гарантира по-голяма устойчивост на младите гори”, допълни още директорът на горското стопанство, което е част от Североизточно държавно предприятие.

Подобни новини

Вашият коментар