ТЕЦ “Марица-изток 2” e на загуба от 36.2 млн. лв. за полугодието

ТЕЦ “Марица-изток 2” e на загуба от 36.2 млн. лв. за полугодието

снимка: Капитал

Държавните мини подобряват резултата си

Държавната ТЕЦ “Марица-изток 2” продължава да е в тежко финансово състояние, показва финансовият отчет на дружеството за полугодието, което е загуба в размер на 36.2 млн. лв. Така общо натрупаната загуба за централата достига 145 млн. лв, източник /Капитал/.
Резултатът все пак е подобрение спрямо първите шест месеца на 2016 г., когато централата е била на загуба от 46.4 млн. лв. Това се дължи основно на по-високите приходи от продажба на електроенергия, които достигат 294 млн. лв. Това е увеличение от 7.3% спрямо същия период на предходната година.

Приходите на централата

Основната част от приходите на централата (204.4 млн. лв.) идват от сделките на свободния пазар. Спрямо полугодието на 2016 г. обаче те бележат намаление от 7.4%. В същото време продажбите на енергия през електроенергийната борса, която заработи в началото на 2016 г., са скочили четири пъти, достигайки 44 млн. лв., показват данните от отчета. Това може да се обясни с развитието на самата борса и с тенденцията, която се наблюдава в последните месеци, основната енергия на държавните производители на енергия да се продава през нея. Специално при ТЕЦ “Марица-изток 2” става въпрос за най-търсената пикова енергия, тъй като за базовата компанията продължава да сключва сделки и през собствената си онлайн система.

Най-съществено увеличение се наблюдава в приходите на централата от активирането на студен резерв и балансирането на системата при недостиг на енергия, които са се увеличи с 1.8 пъти до 22 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Логично зад това увеличение стоят рекордните минусови температури в началото на годината, когато износът на ток от страната беше спрян, за да се гарантира вътрешното потребление. Това може да се види и от резултата на централата за първото тримесечие, когато реализира печалба от 5 млн. лв. при 9 млн. лв. загуба за същия период на 2016-а.

По-високи разходи

ТЕЦ “Марица-изток 2” отчита с 6.2% по-високи общи разходи за полугодието, които достигат 324.5 млн. лв. Това се дължи най-вече на разходите за емисии за парникови газове (ръст с 33%), с което достигат 37.1 млн. лв. В края на миналата година в рамките на служебното правителство Български енергиен холдинг, който е принципал на дружеството, купи от свое име квоти за централата. Тогава от БЕХ коментираха за “Капитал”, че тази сделка е сключена при изключително благоприятни условия (освен по-ниската цена на квотите), тъй като посредниците по нея ще получат с 7 млн. евро по-малко в сравнение с предходната година, когато централата беше сключила договор с фирмата NVL Ltd. Реално сега има повишение на крайните разходи за тях заради ръста на производството на централата, намаляването на безплатните квоти и отчетеното увеличение в средната пазарна цена, по която провизиите за разходи за парникови газове са отразени в отчета, коментираха от Българския енергиен холдинг.

Според отчета средствата за квоти, платени от БЕХ, е трябвало да бъдат върнати до края на юни, но както в други подобни случаи, холдингът може да вземе решение с тях да се оздрави поне частично финансовото състояние на централата, като увеличи капитала й.

В същото време текущите пасиви на компанията намаляват с 22% до 437 млн. лв., а дългосрочните се увеличават с 25% до 414 млн. лв., което се дължи на увеличението на заемите към свързани лица заради преструктурирането на заем към БЕХ.

“Мини Марица-изток” на печалба

За разлика от ТЕЦ “Марица-изток 2” държавната “Мини Марица-изток” бележи печалба за полугодието в размер на 21.4 млн. лв. при загуба от 18.6 млн. лв. за същия период на предходната година. Това се дължи най-вече на увеличението на приходите на дружеството, които достигат 271.6 млн. лв., което е увеличение от близо 24%. Причината е в увеличението на продажбата на въглища за периода по-големия добив. В същото време заради намалената калоричност цената за тон въглищата през първите шест месеца на годината е била с 0.11% по-висока спрямо същия период на 2016-а.

Подобни новини

Вашият коментар