Второто административно наказателно дело на Филев

Второто административно наказателно дело на Филев

В предходна статия „15 съдии и 10 състава на Административен съд – Филев не е спазил закона”  /виж 15 съдии и 10 състава на Административен съд – Филев не е спазил закона/.

ПРОВАТОН пое ангажимента пред своите читатели да даде подробности от другите девет адм. наказателни дела на Филчо Филев за злоупотреби с транспорта в Провадия. В статията цитирахме Решение по първото адм. наказателно дело на Филчо Филев от Март 2017, в което се разкриват потресаващи факти – изплащане на фирма на сумата от 14 970 лв. за извършен транспорт, при условие че действително извършените транспортни услуги са на стойност 4 494,42 лв., т.е. с над 200% повече.

Ето и фактологията около  второто адм. наказателно дело на Филев:

Образувано е по жалба на Филчо Кръстев Филев  /същия се води за кмет на Провадия/, като възразява срещу решение на Провадийски районен съд, с което се потвърждава наложената му глоба от АДФИ за транспорта в Провадия.

Основния му довод е не, че глобилия го орган неправилно е преценил за нарушенията, а че глобилия го орган не е компетентен. Глобилия Филчо Филев орган е Директора на АДФИ. Т.е. според Филчо Филев директора на АДФИ даже и да установи нарушения не може да го глобява.

Не така е според тричленния съд разгледал жалбата му. Решението постановяват трима съдии, сред които е и председателя на Административен съд Варна – Тинка Косева.

Според Съда директора на АДФИ е компетентен орган да състави наказателно постановление на Филчо Филев. Освен това Съда в Решението си разкрива поредните потресаващи факти:

„Съдът е приел за безспорно установено от доказателствата по делото, че Филчо Филев в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Община Провадия се е разпоредил с целеви средства за компенсиране на безплатни  и намалени пътувания на лицата по чл. …, без за тях да са представени транспортни услуги…”

…разпоредил се е с бюджетни средства, без за тях да са представени транспортни услуги…какво може повече да се каже, думите са излишни пред делата.

Освен това тричленния състав на Съда пояснява, че „…нарушението засяга важни обществени отношения, свързани с контрола и прозрачността при отчитането на предоставените субсидии и нуждата от тях в сферата на транспорта.” потвърждава  наложеното на Филев наказание, без да му дава възможност за ново обжалване.

Защо виновното лице Филчо Филев, макар заемащ пост на кмет в Провадия, изплаща разликата между 4 494,42 лв. и 14 970 лв., т.е. с над 200% повече, и защо разпорежда бюджетни средства за непредоставени транспортни услуги, ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОТГОВОРИЛ.

Подробности от другите осем адм. наказателни дела за злоупотреби с транспорта в Провадия очаквайте скоро.

 

Подобни новини

Вашият коментар