Според нови проби: Няма уран във водата във Варненска област

Според нови проби: Няма уран във водата във Варненска област

снимка: Агенция “Черно море”

3 замервания за съдържание на химическия елемент са анализирани от Регионалната здравна инспекция във Варна през последната седмица

3 проби по показател естествен уран са анализирани в Регионалната здравна инспекция във Варна през последната седмица във връзка с мониторинга на питейни води, съобщиха от РЗИ за радио “Фокус”. Получените резултати не надвишават параметричните стойности, определени съгласно изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследвани са 2 проби питейни води за обща бета активност. Установените стойности по показателя са под определеното контролно ниво в наредбата, допълниха от инспекцията, източник /Агенция “Черно море”/.

В 12 населени места са извършени изследвания за съответния период, а броят на изследваните проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели на постоянен мониторинг са 13. При мониторинга е установено завишено съдържание на нитрати в Аврен. Според мониторинга на здравната инспекция за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област, за периода от 16 до 30 септември няма населени места с въведено режимно водоснабдяване. Отчетените показатели са 65.8 милиграма на литър при норма 50 милиграма. Изследваните проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели на постоянен мониторинг са 13. Не са констатирани отклонения.

Подобни новини

Вашият коментар