Пчеларите получиха 3.2 млн. лв. oт Фонд „Земеделие”

Пчеларите получиха 3.2 млн. лв. oт Фонд „Земеделие”

снимка: Economic.bg

По петте отворени мерки са одобрени са 1628 кандидати

Пчеларите получиха 3.250 млн. лева от Фонд „Земеделие” по Националната програма за пчеларство (2017-2019). По петте отворени мерки са одобрени са 1628 кандидати, които са изпълнили поетите ангажименти по програмата.

Общият бюджет на Програмата за тригодишния период е близо 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет. За 2017 г. определеният ресурс е 4.758 млн. лв. Предвид размера на изплатената финансова помощ, усвояемостта по програмата за тази година е около 70%, източник /Economic.bg/.

По мярка Д финансова помощ заявиха около 970 пчелари, които получиха 2.159 млн. лв. За закупуване на оборудване за първичен добив и обработка на пчелен мед, по мярка А, бяха внесени близо 300 документа, по които са платени 340 550 лв. По мярката за рационализиране на подвижното пчеларство подпомагане от 7 500 лв. получиха 3 земеделски стопани. По мярка Б за борба с вароатозата са изплатени 709 676 лв. на 1221 пчелари. По мярката за анализ на пчелните продукти са преведени общо 32 796 лв. на 250 земеделски стопани.

Пчеларите, получили подкрепа по Програмата за 2017 г., са реализирали одобрените от ДФ „Земеделие“ разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на настоящата финансова година. Средствата са преведени след приключване на задължителните административни ревизии и направените проверки на място, чрез които се установява дали кандидатите са изпълнили дейностите по договорите коректно.

Основната цел на програмата е подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособносттана българския пчелен мед и пчелни продукти, опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Тригодишната национална програма за пчеларство, която ще се изпълнява до 2019 г., е част от селскостопанските пазарни механизми, предвидени в Общата селскостопанска политика на ЕС. Това е четвъртата поред програма, реализирана в България, след приемането на страната в ЕС.

Подобни новини

Вашият коментар