Над  100 души са включени  в проекта  за независим  живот за  хората  в  неравностойно  положение  в община  Дългопол

Над 100 души са включени в проекта за независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол

снимка: Агенция “ФОКУС”

Над  100 души са включени  в  проекта  за независим  живот за  хората  в неравностойно  положение  в  община  Дългопол. Това  съобщиха  за  Радио  „Фокус” – Варна  от Община  Дългопол.  Проектът „Независим живот за хората в неравностойно положение в община Дългопол се изпълняваше по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целите на проекта бяха преодоляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение чрез предоставяне на различни социални услуги за социално включване в общността или дома, както и подобряване качество на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на възрастни и деца с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, източник /Агенция „ФОКУС”/.

В продължение на 23 месеца са предоставени социални услуги „личен асистент” и „домашен помощник” на 108 лица с различни видове увреждания, включително и деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Оказвана им беше помощ за лична хигиена, задоволяване на потребностите от храна, поддържане на хигиена в жилищните помещения, комунално-битови услуги – закупуване на хранителни продукти и лекарства, помощ и подкрепа при опазване на здравословното състояние, социални контакти и други. Осигурена им е психологическа помощ, като и ежемесечно медицинско обслужване по домовете от медецинско лице за измерване на витални показатели, консултация за спазване на хигиено-диетичен режим.

Във връзка с постановление на Министерски съвет в края на месец септември кметът на Община Дългопол Георги Георгиев подписа споразумение между АСП и Община Дългопол за продължаване на предоставянето на социалните услуги по правилата на операция „Независим живот”. Бяха сключени нови договори с потребителите на услуги и социалните работници да 31 декември 2017 година. Във връзка с поетия ангажимент на Община Дългопол за осигуряване на устойчивост на проект „Независим живот за хората в неравностойно положение в Община Дългопол”, продължава извършването на медицинско обслужване по домовете от медецинско лице.

Подобни новини

Вашият коментар