Италия спира добива на ток от въглища до 2025 г.

Италия спира добива на ток от въглища до 2025 г.

снимка: Economic.bg

Страната също така планира да диверсифицира източниците си на природен газ

Италианското правителство обяви нова национална енергийна стратегия за спиране на производството на електроенергия от въглища до 2025 г., пише онлайн изданието OilPrice.com. Страната ще се стреми към значителен ръст на дяла на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), източник /Economic.bg/.

Според законовата рамка, предначертана от министерствата на икономическото развитие и на околната среда, Италия планира до 2030 г. 28% от общата енергийна консумация да се покрива от ВЕИ. За сравнение – през 2015 г. ВЕИ са покривали 17.5% от въпросната консумация. Целта за възобновяемите източници в областта на генерирането на електричество е да се постигне дял от 55% до 2030 г. при 33.5% през 2015 г. В транспортния сектор Рим си поставя цел ВЕИ да има 21-процентен дял до 2030 г. при 6.4% през 2015 г.

Страната удвоява инвестициите за изследване и разработване на чиста енергия. Така през 2021 г. тези инвестиции ще са в размер на 444 млн. евро при 222 млн. през 2013 г.

Италия е четвъртият по големина енергиен консуматор в Европа, който е силно зависим от вноса, за да покрие около 93% от своите нужди от бензин и природен газ. Страната също така цели да диверсифицира своите доставчици на природен газ и да намали разликата между цената на природния газ в Италия и цената му в северната част на Европа.

Природният газ ще продължи да играе ключова роля в енергетиката на Италия, тъй като той е резервен на ВЕИ източник на електроенергия. Именно затова страната ще работи за популяризиране на изграждането на нови газопроводи за внос, които ще диверсифицират източниците и маршрутите за доставка и които ще предоставят капацитет за внос на втечнен природен газ чрез търгове, а не чрез фиксирани тарифи. Целта е употребата на терминалите за втечнен природен газ в Италия да стане по привлекателна.

Подобни новини

Вашият коментар