Близо 15 хил. животновъди получиха пари по de minimis

Близо 15 хил. животновъди получиха пари по de minimis

снимка: Economic.bg

Разпределените средства са общо 6.16 млн. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ изплати на 14 902 земеделски производители 6.16 млн. лв. по държавна помощ de minimis. Парите се дават съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013 за отглеждане на млечни крави или биволици, месодайни крави, овце-майки или кози-майки, източник /Economic.bg/.

Размерът на индивидуалната помощ е определен както следва:

  • за земеделски стопани, отглеждащи над 10 броя млечни крави и/или биволици – 7 лв./ животно;
  • за земеделски стопани, отглеждащи над 5 броя месодайни крави – 7 лв./ животно;
  • за земеделски стопани, отглеждащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки – 3.73 лв./животно.

На подпомагане по помощта подлежат фермери, които са заявили едри и дребни преживни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за директните плащания на Кампания 2017 и са спазили условието за поддържане на брой животни от Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Подобни новини

Вашият коментар