БЧК  Варна  започва  проект  „Топъл  обяд” в училища  в община  Суворово

БЧК Варна започва проект „Топъл обяд” в училища в община Суворово

снимка: Varna24.bg

В  периода  01. 12. 2017г. – 22. 03. 2018г. в две  училища  на община  Суворово  стартира  проект  „Топъл  обяд” за  деца  в неравностойно  положение  в  рамките  на  Партньорска  мрежа  за  благотворителност  на  БЧК.

За  учебната  2017/2018 година  на общо  65 ученика, в  т. ч. 35 от  ОУ  „Христо  Ботев” – с. Чернево  и 30 от ОУ „Христо  Ботев”  – с. Николаевка, ще  е  осигурен  топъл  обяд  в  продължение  на  70  учебни  дни. За рамките  на  страната  обхванатите  деца  са  1 600 на  територията  на  25 области  за  тази  учебна  година, а за  седем  поредни  години – общо 14 500, източник /Varna24.bg/.

Програмата  ще  бъде  открита  на  1 декември  в  12:30 часа в  ОУ „Христо  Ботев” с. Чернево, от  партньорите  по  проекта: БЧК – Варна, Община  Суворово, ДСП, Училищните  ръководства  и „Хепи  лейди” ЕООД.

Решението  на  ОблС  на  БЧК  Варна  за  реализиране  на  проекта  в  Община  Суворово бе взето въз основа  на редица  социално – икономически  индикатори, които  показват  завишена  степен  на  социална  уязвимост на  семействата  и децата  за  задоволяване  на  базовите  и  образователните  потребности  поради  наличие  на  повече  от  един  риск – бедност, безработица, влошено здраве/увреждания, непълни  семейства  и други.

Децата, включени  за  топъл  обяд, са  предложени  от  училищните  ръководства  и партньорство  с  отдел „ Социална  закрила”- Суворово въз основа  на  следните  социални  критерии;

-сираци, полусираци  или  деца  на  самотни родители;

-ученици  с  физическо или  психически  увреждания;

-ученици  с безработни  родители/ настойници/ попечители;

– ученици с  родители/настойници/попечители  с  увреждане.

Проекта  на  ОблС  на  БЧК  Варна е  одобрен  от НС  на  БЧК и  се  осъществява  благодарение на  фондонабиране  чрез  националната  Партньорска  мрежа  за  благотворителност  на  БЧК  и инициирано  фондонабиране  във Варна  за  програма  „Топъл  обяд”. Той  е  желан и нужен като  механизъм  за превенция  на отпадане  от  образование  на ученици  чрез  социална  подкрепа  за  хранене.

Подобни новини

Вашият коментар