Съмнения за съглашение между бивши и настоящи управляващи в Дългопол

Съмнения за съглашение между бивши и настоящи управляващи в Дългопол

Съмненията за негласно съглашение между бивши и настоящи управляващи в Дългопол нараства от ден на ден. Наблюдаващите политическите метаморфози в община Дългопол са на мнение, че вече действията, подхранващи тези съмнения, даже не се прикриват:

Преди година местни арендатори и земевладелци публично протестираха и успяха да  спрат стартирала процедура за отдаване под аренда стотици декари общински земи. Драстичните мерки от страна на арендаторите бяха провокирани от заложения срок от страна на администрацията за подаване на документи – 1 работен ден. Последва и разкритие, че процедурата била задействана по искане на бившата кметица Маринка Иванова, понастоящем общински съветник и арендатор, вкл. и на общински земи. Никой не твърдеше тогава, че процедурата е подготвяна, за да стане Иванова арендатора на земите, а че дадения срок за подготвяне и подаване на документация е крайно крещящ, предвид кой я е поискал.

Тук е мястото да се отбележи, че в Дългопол усилено се коментира, че през тази година Марийка Иванова става арендатор без търг и конкурс на над 100 дка училищни ниви на СОУ „Св. Климент Охридски” Дългопол. Както се и коментира, че и към момента на „1 – дневната процедура” и към настоящия момент този арендатор има задължения към общината. Това дали не притеснява сегашните управляващи, при положение, че в общинските договори има клауза за прекратяване при такива ситуации?

Отговора на този въпрос прозира от направеното на 14.11.2017г. събрание между Кмета на Общината и собственици на земеделска земя ,които не са получили рента за земите си в продължение на две селскостопански години от арендатора. На тази среща той лично поема ангажимент да проведе разговор с арендатора.?!? Хората, отдали земите си, търсят всякаква помощ, в безизходната засега ситуация, от община, кмет, вкл. и обръщайки се към средствата за масова информация.

Въпреки обещанието за провеждане на личен разговор между кмет и общински съветник – арендатор, въпроса за съществуването на негласно съглашение остава. А той се поражда от няколко предхождащи въпроса: При поискването, от страна на Иванова, процедура за отдаване под аренда на общински земи, т.нар „1 – дневната процедура”, имал ли е този арендатор задължения към общината? Има ли към този момент същия общински съветник , като арендатор стари задължения към общината? В какъв размер са? Договорите прекратени ли са? И не на последно място „общинския съветник”, общински съветник ли е след като отсъства повече, през 2017г. дотук, отколкото присъства? Това удобство или неудобство създава за сегашните управляващи?

Какво се има предвид – на заседанията на общинския съвет провели се тази година на 27.януари; 17.февруари; 28.февруари; 09.март; 29.март; 28.юли; 31.август; 28.септември; 27.октомври, общинския съветник Иванова е отсъствал. Това са 9 заседания от общо 15 проведени дотук. На 14 – тото заседание /27.10/ въпроса е повдигнат. Председателя на Об.съвет изразява становище, че съвета е уведомен за отсъствията и се взимат мерки. Последващо е  събранието от 14.11.2017г. между Кмета на Общината и собственици на земеделска земя, на което той поема ангажимент да разговаря с общинския съветник. Изненадващо или не на заседанието на общинския съвет на 30.11. Иванова присъства на сесията на общинския съвет от 10:00ч. до 11:00ч., сесията приключва в 11:52ч.

Съгл.чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината. На предпоследната сесия, председателя казва: „Г-жа Иванова ще си пусне вероятно молба до следващата сесия, разпоредено е също така да бъде направена справка колко отсъствия има по уважителни причини и колко по неуважителни и на колко поредни сесии не е присъствала. Ако не пусне доброволно молба за напускане на ОбС-Дългопол, от мен ще бъде внесена докладна за нейното отстраняване поради неспазване законите и наредбите на България.”

Какво се е променило между предходното заседание и заседанието от 30.11.2017г. предстои да разберем, както и дали ще бъдат потвърдени мненията и съмненията на наблюдаващите политическите метаморфози в община Дългопол.

Подобни новини

Вашият коментар