Община  Белослав  приключи  изпълнението  на  проект  за  доизграждане  на битово – фекална  канализация

Община Белослав приключи изпълнението на проект за доизграждане на битово – фекална канализация

Приключи  цялостното  изпълнение  по  дейностите  в  изпълнение  на  проект  „Доизграждане  на  битово – фекална  канализация  по „Бельов”, „Цар  Иван  Асен  II”, „Хан  Маламир,” „ Цар  Самуил” и участък, заключен  между  улици  „Д.  Ватев”, ул. „Шипка”,  и  „Алеко  Константинов”  в  град  Белослав”, финансиран  по  договор  за  безвъзмездна  помощ, сключен  между  Община  Белослав  и  Предприятието  за  управление  на  дейностите  по  опазване  на  околната  среда  /ПУДООС/.  Това  съобщиха  от  Община  Белослав, източник /Агенция “ФОКУС”/.

С  реализирането  на  настоящия  проект  Белослав  вече  има  изградена  на  100%  канализационна  система. Чрез  изпълнението  на  проектните  дейности  е  постигната  важна  цел  за  Община  Белослав, а  именно  да  бъде  предотвратена  възможността  от  неблагоприятни  последици  за  здравето  на населението, свързани  с  епидемиологична  опасност.

С  изграждането  на  канализацията  се премахва  замърсяването  с  отпадъчни  води  на  околната  среда. Изпълняването  на  конкретните  мерки  по  ограничаване  на  повърхностните  и подпочвени  замърсявания  на  водите  са  дейности  както  с  общински, така  и  национален  приоритет, допълниха  от  Община  Белослав.

Подобни новини

Вашият коментар