Ученици от Суворово проведоха едномесечна международна практика

Ученици от Суворово проведоха едномесечна международна практика

снимка: Varna24.bg

40 ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство “Св.Г.Победоносец”, гр. Суворово преминаха едномесечна практика в гр. Севиля, Испания, която включваше разнообразни селскостопански дейности в областта на екологичното земеделие, охлювъдството и пчеларството.

Практиката се реализира в рамките на проект “Усвояване на добри практики в еко земеделието, охлювъдството и пчеларството”, финансиран по програма “Еразъм +” на Европейския съюз, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, източник /Varna24.bg/.

Проектът беше насочен към нуждите на учениците в ПГСС “Св.Г.Победоносец”, гр. Суворово от качествена практика в реална работна среда, която да допълни и надгради техните базови професионални компетенции, получавани в училище и да ги направи по-адаптивни към новостите в селското стопанство.

Практиката се осъществи изцяло в реална работна среда, в модерни аграрни стопанства за екологично земеделие, отглеждане и развъждане на охлюви и пчеларство в околностите на град Севиля, Испания.

По време на практиката по модул “Екологично стопанство” учениците задълбочиха познанията си и изградиха практически умения в сферата на екологичното селско стопанство – за прилагане на методите и принципите на екологичното земеделие, борба с вредители по екологичен начин, приготвяне на органична тор, прилагане на методи за екосъобразна растителна защита и др.

Модул “Охлювъдство” беше насочен към нови за България практики с висок потенциал за приложение в местни условия и за стартиране на успешна предприемаческа дейност, а именно: изграждане на практически умения за отглеждане и развъждане на охлюви и запознаване с технологията на изграждане на охлювна ферма.

Практиката по модул “Пчеларство” беше свързана с усвояване на основни техники за успешно развитие и правилно функциониране на кошерите с пчели и полагане на грижи за пчелните семейства.

Методологията на обучение включваше изпълнение на задачи в реална работна среда, инструктаж от страна на наставниците във всяка от фермите, наблюдение над изпълнението, оценка.

В резултат от практиката учениците станаха по-конкурентни на пазара на труда, по-информирани за чужди култури и страни, с по-добри езикови и интеркултурни компетенции, с по-ясна визия за своето кариерно развитие и по-добри възможности за бъдеща реализация на пазара на труда по избраната професия.

Подобни новини

Вашият коментар