Фонд „Земеделие“ преведе още 40.5 млн. лв. от Кампания 2017

Фонд „Земеделие“ преведе още 40.5 млн. лв. от Кампания 2017

снимка: Economic.bg

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави или юници

Държавен фонд „Земеделие” преведе общо над 40.5 млн. лева на 11 864 животновъди по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ). Близо 15 млн. лв получиха 6 486 фермери, източник /Economic.bg/.

По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) са изплатени 2 957 972 лева на 264 стопани. Още 22 770 278 лева субсидии са разпределени между 5 573 фермери по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2017.

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно по СМКЮ е 142 лв. Тя е определена със заповед на министъра на земеделието. Ставката за плащането по ЕЖСК-месо е 271.25 лв. за първите 250 допустими за подпомагане животни и 217 лв. на глава добитък за тези, които надхвърлят 250-тото животно. Размерът на подкрепата е определен със заповед на министъра на земеделието. Ставката по СМлК е 254 лв. на едно допустимо за подпомагане животно.

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави или юници. Финансовата подкрепа по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол се предоставя на фермери с най-малко 20 месодайни крави от една порода.

Третата схема – за обвързано подпомагане за млечни крави е насочена към животновъди, които отглеждат в стопанството си над 10 глави добитък с цел производство на мляко.

Земеделските стопани, кандидатствали по трите схеми на обвързана подкрепа трябва да продължат да отглеждат заявените за подпомагане животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Подобни новини

Вашият коментар