Административен съд – Варна “поряза” ДПС в Долни чифлик с решение за съветник

Административен съд – Варна “поряза” ДПС в Долни чифлик с решение за съветник

снимка: Varna24.bg

Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело № 3412/2017 г., образувано по жалба от Общински съвет на ПП “Движение за права и свободи”- гр. Долни чифлик, против Решение № 222/29.11.2017 г. на Общинската избирателна комисия – гр. Долни чифлик, с което е отказано предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник Р. С. И., избран за общински съветник в Общински съвет – гр. Долни чифлик в местните избори, проведени на 25.10.2015 г. от листата на ПП “ДПС”. Основанието на искането за предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник е, че той не е посещавал многократно заседанията на Общински съвет – Долни чифлик, източник /Varna24.bg/.

Съдът сочи в мотивите си, че жалбоподателят – Общински съвет на ПП “Движение за права и свободи” – гр. Долни чифлик, представляван от неговия председател Ф.А. Б. не попада в категориите правни субекти, легитимирани да оспорят акта на ОИК. Жалбоподателят няма и качество на заинтересовано лице, тъй като същият поначало няма правосубектност. Съдът определи подадената жалба като недопустима, поради липса на правен интерес и остави без разглеждане жалбата на общински съвет на ПП “Движение за права и свободи”- гр. Долни чифлик, представлявана от неговия председател, против решение № 222/29.11.2017 г. на Общинската избирателна комисия – гр. Долни чифлик.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Подобни новини

Вашият коментар