Днес на последното си заседание министерски съвет реши: променят се границите на концесионната площ за добив на пясък в местността „Лозята“ в община Суворово

Днес на последното си заседание министерски съвет реши: променят се границите на концесионната площ за добив на пясък в местността „Лозята“ в община Суворово

Границите на концесионната площ за добив на пясък в местността „Лозята“ в землището на с. Калиманци, община Суворово, ще бъдат променени, така че тя да обхваща цялото находище. Концесионер на добива е ЕТ „Монио-48-Момчил Станков“. Решението ще позволи концесионното плащане да бъде приведено в съответствие с Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства, приета през 1999 г. Променен е също и размерът и обхватът на банковите гаранции.

Подобни новини

Вашият коментар