“Девня цимент” трови системно хидросферата със сулфати

“Девня цимент” трови системно хидросферата със сулфати

снимки: DevnyaNews

Заводът “Девня цимент” изпуска наднормено съдържание на сулфати в река Девня. Това става ясно от доклад на РИОСВ-Варна, утвърден от нейния директор на 22 декември м.г., а тези дни и качен на официалния сайт на екоинспекцията, източник /DevnyaNews/.

Още на 8 август м.г. в завода е извършена контролна проверка, при която е взета водна проба от поток дренажни води преди заустването им в река Девня. При емисионна норма от 250 мг/дм3 (милиграма на кубичен дециметър) е установено съдържание на 265 мг/дм3.
Направена е препоръка за изграждане на нови мониторингови пунктове на входа на потока, непосредствено преди площадката на завода. Резултатите от взетата оттам водна проба показват още по-високи стойности по показателя „сулфати“ – 835 мг/дм3, което означава, че изхвърлените от „Девня цимент“ дренажни води променят и органолептичните характеристи на речната вода, а това оказва пагубно въздействие върху екосистемите.
Devnya river (Small)

В доклада на РИОСВ-Варна е записано, че към 30.09.2017 в р. Девня са заустени 130 920 м3 дренажни води с наднормено съдържание на сулфати. Става ясно, че заводът системно замърсява реката по този показател, поради което от дружеството са възложили специализирано проучване по въпроса на проф. д-р Алексей Бендерев – ръководител секция „Хидрология“ към геологическия институт на БАН. Становището на учения не е огласено в доклада на екоинспекцията, но такова очевидно има, защото на негова база са предприети действия за актуализиране на комплексното разрешително на “Девня цимент”.

DR (Small)
Повечето сулфати са разтворими във вода с изключение на калциевия, стронциевия, бариевия и оловния сулфат. От РИОСВ-Варна не уточняват какъв е видът на сулфатите, с които „Девня цимент“ замърсява реката.

Подобни новини

Вашият коментар