ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ЗА БЛИЗО 2 МИЛИОНА ЛЕВА

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ЗА БЛИЗО 2 МИЛИОНА ЛЕВА

Кметът на община Вълчи дол – Георги Тронков подписа Договор с изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е одобрено проектното предложение на Община Вълчи дол за реконструкцията на улици и тротоарна настилка в град Вълчи дол по Оперативна програма “Развитие на селските райони” 2014-2020, подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 916 039.41 лева, като в нея влизат:

 • Реконструкция на ул. “Тодор Каблешков”
 • Реконструкция на ул. “Лиляна Димитрова”
 • Реконструкция на тротоари на ул. “Ал. Стамболийски”
 • Реконструкция на ул. “Ал. Стамболийски”
 • Реконструкция на тротоари на ул. “Толбухин”
 • Реконструкция на ул. “Толбухин”
 • Реконструкция на ул. “Странджа”
 • Реконструкция на ул. “Гео Милев”
 • Реконструкция на тротоари на ул. “Тодор Каблешков”
 • Реконструкция на тротоари на ул. “23 септември”
 • Реконструкция на ул. “Скобелев”
 • Консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, авторски и строителен надзор и проектиране.

Така Община Вълчи дол продължава своята политика на максимално използване на възможностите, които предоставят различните европейски програми и прави поредна крачка за благоустрояването на населените места.

Подобни новини

Вашият коментар