Новият Антикорупционен закон притеснил общинските съветници

Новият Антикорупционен закон притеснил общинските съветници

снимка: Правен свят

Заради изискването за деклариране на несъвместимост, новият Антикорупционен закон притеснил общинските съветници. Това се разбра от изявление на техен представител в ефира на общественото радио. Новоприетият закон поставял множество общински съветници пред дилемата – да участват в местните парламенти или да се откажат от договори с общините или общинските дружества, източник /Правен свят/.

“В Закона за предотвратяване на корупцията има един параграф 19, който прави промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация, което ни притеснява общинските съветници. Добавена е точка, където има ограничения общинският съветник да не може да бъде ЕТ, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или общински предприятия. Нас не ни притеснява този факт, че имаме такава забрана или ограничение”, коментира Красимира Германова, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети.

Според организацията притеснително е, че в разпоредбата е посочено “едно общо понятие”за договори с общината, търговски дружества с общинско участие или общински предприятия без да се прави разграничение или конкретизация на тези договори. “В общия смисъл е и договор за наем на помещение. Имаме много лични лекари, които са общински съветници – те имат подписани договори за наем за кабинета, в който обслужват местната общност. Понякога това са договори за извършване на ремонтни дейности посредством някаква спечелена поръчка. Такива договори може да бъдат и в курортните населени места и не само, договори, сключени при отдаване на временно преместваеми обекти, договори за търговска площ”, коментира още Германова и поясни, че в 80% от местните парламенти имало напрежение от Антикорупционния закон.

От УС на НАПОС нямали информация и как да се процедира при заварено положение. “Надяваме се да се изяснят нещата – за да не се окажем в ситуация, в един момент да останем без общински съветници”, коментира Германова пред БНР.

По този повод от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) припомниха, че общинските съветници са длъжни да декларират несъвместимост по места.

“С оглед разпоредбата на §19, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с която се изменя чл.34, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В срок до 23.02.2018 г. общинските съветници следва да подадат пред органа по избора или пред постоянната комисия на съответния общински съвет декларация за промяна в декларираните обстоятелства за несъвместимост по чл.39 от ЗПКОНПИ”, посочиха в съобщението до медиите от КПКОНПИ.

Подобни новини

Вашият коментар