Съдът прекрати производството по дело срещу член от правилника за дейността на Общински съвет – Провадия, позволяващ на кмета да да контролира средствата за институцията

Съдът прекрати производството по дело срещу член от правилника за дейността на Общински съвет – Провадия, позволяващ на кмета да да контролира средствата за институцията

снимка: www.admcourt-varna.com
На свое заседание на 8 февруари 2018 г. Административен съд – Варна прекрати производството по адм. дело № 3338/2017 г. Това съобщиха от пресцентъра на съда. Делото бе образувано по протест на Окръжна прокуратура – Варна срещу чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 1, т. 8 и чл. 15, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет – Провадия. С посочените разпоредби Общински съвет – Провадия е приел председателят на Общинския съвет да упражнява контрол върху разходването на средствата, предвидени по бюджета на общината за издръжка на общинския съвет; възнаграждението на председателя на Общ. съвет да е до размера на възнаграждението на кмета и пълномощията на председателя да се прекратяват предсрочно и по искане на 1/3 от всички общински съветници.
С Решение № 29-517/25.01.2018 г., по Протокол №29/25.01.2018 г. Общински съвет – Провадия отменя протестираните текстове. Поради това Административен съд – Варна прекрати производството по административното дело.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението от ответника и в 7-дневен срок от 8 февруари 2018 г. за протестиращата страна.

Подобни новини

Вашият коментар