Филев поискал не той, а общината да понесе наказателната отговорност за нарушенията си, отговора на Съда – НЕ!

Филев поискал не той, а общината да понесе наказателната отговорност за нарушенията си, отговора на Съда – НЕ!

Касационната съдебна инстанция, пред която е обжалвал кмета на Провадия Филчо Филев, наложената му глоба от 200лв. за едно от установените нарушения в транспорта в града, издаде своето решение, което не е в полза на кмета. Съдиите са решили, то да бъде окончателно, като кмета няма право повече да обжалва нагоре.

Става дума за 200лв., сума която сигурно се струва смешна на мнозина запознати с историята на автобусните линии в града и тежките проверки правени в общината от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция.

При последната проверка /която не е първата по тази прословута история за транспорта/ инспектори  установиха нанесени вреди в  размер на 374 493 лева и 7 бр „индикатори за измама”. Проверяващите констатираха общо 39 нарушения, вследствие на което са съставени 39 Акта за установяване на административни нарушения. По тези актове има наложени различни по размер глоби, всяка от които от 200 до 500лв. Част от тези актове, а може би всички, кмета Филев обжалва пред районния съд в  Провадия, а след като са потвърдени и пред Административния съд.

Бисера точно в това дело /няма как да насмогне сайта да пише за около 60 – 70 дела/ е искането на Филев от съда да отмени наказателното постановление и наложената му глоба от 200лв, тъй като „той не е субект на административно-наказателна отговорност, а такъв е Община Провадия, доколкото тя е задължено лице по смисъла на Наредбата” – цитат от решението.

Задължено лице по смисъла на Наредбата, чиято разпоредба е нарушена, е лицето, което има задължение да я спазва. Така представено, възражението на кмета е, че общината има задължение да я спазва, но самия й представляващ, който е именно кмета и човешкия образ на институцията, не трябва да се санкционира. Чудно е, дали е в съзнание, че институциите не понасят наказателна отговорност, защото те действат, чрез представляващите ги лица /човек/.

Да припомним, че става въпрос дали да излязат 200лв. от нечий джоб за едно от нарушенията открити след проверка при която са установени нанесени вреди в  размер на 374 493 лева и 7 бр „индикатори за измама”.

1 (Small)

Съда е категоричен за обжалването на кмета – НЕ! Няма резон в оплакванията му и в самото решение казва: „…Установява се от доказателствата по делото, че наказаното лице, като кмет на Община Провадия с действията си – издаване на платежни нареждания за превеждане на парични суми на превозвачът „Провадия-Автотранспорт“ ЕООД е нарушил посочената норма„…Нарушението е извършено от обективна и субективна страна, като правилно и законосъобразно ПРС е приел, че то е извършено от страна на наказаното лице.

По едно от оплакванията на Филев, Съда даже прави служебна проверка, дали Георги Начев е директор на АДФИ, че е издал наказателно постановление на Филев.

Факт е – Филев ще плаща 200 – тато лева, а другия факт, че при проверка на законосъобразност при разходването на средства, предоставени от бюджета на държавата за транспорт от 07.2011г. до 12.2014г. са установени нанесени вреди в  размер на 374 493 лева и 7 бр „индикатори за измама”.

Подобни новини

1 Comment

  1. бай миал
    13.02.2018 at 17:04 Отговори

    ЩО НЕ ПИШЕТЕ ЗА ТОЗ ДЕТО ЯЛ БАНИЦАТА ВИЗИРА МИТАКОВ

Вашият коментар