Местния бизнес отваря 90 нови работни места по проекти в Дългопол

Местния бизнес отваря 90 нови работни места по проекти в Дългопол

Общо 368 дка десертни лозя ще бъдат изградени в община Дългопол. 148дка от тях ще са в землището на с.Цонево, 144дка – в с.Сава. Проект има спечелен и в с.Боряна. Тези проекти ще създадат 30 постоянни работни места и 60 сезонни, а стойността им е за над 5 милиона лева. Инициативата е на местния бизнес. Ето какво каза представител на местния бизнес:

Анатоли Ангелов: „Искам да ви запозная с някои неща от нашия бизнес на земеделците, където аз под някаква форма участвам. Става въпрос за няколко проекта, които подадохме в последния цикъл за прием по ПРСР по мярка 4.1. и които за щастие се случиха и подписахме договори за всички тях. Казвам го основно за кметовете на кметства, защото в три от населените места ще се случат хубави неща в края на този година или в началото на другата. Става въпрос за изграждане на десертни лозя. Заедно с една голяма група италианци, които са най големия кооператив в Европа за производство на десертни лозя, влязохме в контакт с тях преди около година и ще изградим общо 368 дка десертни лозя в община Дългопол. Единият проект е за 148 дка и се намира в землището на с. Цонево, ще създадем 12 работни места, проекта е на стойност 1млн. 73хил. лв. и субсидията е 640 хил. лв. Този проект вече е разписан, започнахме подготовка на терена. В тази сума е предвидено изграждане на напояване, тези лозя се изграждат с конструкция, която е покрита и по този начин се запазват от външни влияния. Другите лозя, които ще изградим са 114 дка в землището на с. Сава. Там, заедно с техниката проекта е на стойност 1млн. 460хил. лв., субсидията е 1млн. 22хил. лв. Той също е разписан в края на предния месец и започваме работа по него.

1 (2) (Small)

Интересен проект, който направихме е база за съхранение на 500 тона грозде в с. Сава. Проекта е разписан на стойност 1млн. 924хил. и субсидия 1млн. 154хил. лв. Тези проекти ще създадат 30 постоянни работни места и 60 сезонни. Последният проект, който ви споменах за хладилна база, включва и 106 дка лозя в с. Боряна. Казвам всичко това не за да се похваля, а за да направя препратка към точката за ефективно управление на общинската собственост и да предложа няколко конкретни идеи. Според мен, когато се управлява общинската собственост не трябва да се гледа само като възможност да бъде вземана рента от тези земи, а по скоро трябва да се помисли като някаква форма на добавена стойност от гледна точка на създаване на работни места, създаване на продукт от тези земи, като това, което конкретно съм си мислил е заедно с други земеделци да опитаме да направим нещо като пакети със земи, които отговарят на определени изисквания за отглеждане на конкретни култури и по този начин те да бъдат предложени на конкретни земеделци или на хора, които имат нужда от земя, върху която да направят своите инвестиции.

2 (Small)

Предполагам, че повечето от вас не са чували за тези проекти, това може би е малко тъжно, защото показва нивото на комуникация между бизнеса, администрацията и общински съвет. Надявам се да се подобрят нещата в тази посока. Освен това не трябва да се търсят само външни инвеститори, а да се обърне внимание на местния бизнес, неговите нужди и планове и да се похвалят и неговите успехи. Според мен земеделието трябва да бъде излагано като приоритетен сектор в нашата община, престоят примери по няколко интересни програми, напр. „Млад фермер“ за преработка на земеделска продукция, също и мярката за развитие на селски туризъм. Няма да е лошо да се създаде екип, имате подготвени хора в администрацията, които да направят срещи и да запознаят хората с предстоящият прием по тези мерки, а ние ще помогнем с каквото трябва. Проектите, които успяхме да разпишем през този последен прием са на обща стойност 5млн. 286хил. лв., а субсидията 3млн. 333хил. лв., това са пари, които ще влязат в икономиката на общината и ще създадат 90 нови работни места.

Подобни новини

Вашият коментар