Новите собственици възстановяват работата в три блока на ТЕЦ-Варна

Новите собственици възстановяват работата в три блока на ТЕЦ-Варна

снимка: Varna24.bg

Новите собственици на ТЕЦ-Варна имат намерение да възстановят работата в три блока. Това става ясно от постъпилото в РИОСВ-Варна уведомление за инвестиционно предложение, видя Varna24.bg.

Припомняме, че сделката за продажба на неработещата ТЕЦ-Варна е финализирана, източник /Varna24.bg/.
Продавач на централата е чешката държавна компания ЧЕЗ, която доставя ток в Западна България, а купувач българската фирма “Сигда”. Компанията е на сина и дъщерята на бившия транспортен министър Данаил Папазов.

Плановете са централата отново да бъде пусната в експлоатация. Тя беше спряна в началото на 2015 г., защото не отговаря на екологичните изисквания. Цена на сделката не е обявена, но през 2006 г. ЧЕЗ я купи за 206 млн. евро, като половината от сумата беше инвестирана за увеличение на капитала на дружеството.

Съгласно представената до РИОСВ информация енергийни блокове 4, 5 и 6 са изградени и въведени в експлоатация в периода 1977 – 1979 г. Те са проектирани да работят с основно гориво въглища и природен газ. Общата инсталирана топлинна мощност на трите блока е 3×597 МУ. В периода 2012 г. – 2014 г. блоковете поетапно са спрени от експлоатация.

Инвестиционното предложение предвижда възстановяване експлоатацията на блокове 4, 5 и 6 на “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово като се използва природен газ за основно гориво и за гориво за разпалване. Възстановяването на блокове 4, 5 и 6 за работа с гориво природен газ не е свързано с реконструиране, промяна и/или преустройство, няма необходимост от други спомагателни или поддържащи дейности.

Връзката към съществуващата газопреносна мрежа е съществуваща и газовите инсталации са основно реконструирани през периода 1999 г. – 2004 г.

Разпределителният газопровод е присъединен към националната газопреносна мрежа в ГРС “Страшимирово”.

За пускане на блок № 6 се предвижда ремонт и изпитване на основни спомагателни съоръжения с цел провеждане на комплексни проби.

Не се предвижда промяна и в съществуващата инфраструктура.

С преминаването на основно гориво природен газ отпада необходимостта от използването на открити въглищни складове, депа за сгурия и пепелина, мазутно стопанство, хидротранспорт на шлака и пепелина, заустване на отпадъчни води от сгурошламоотвала.

С реализирането на предложението се очаква намаляване на отрицателните въздействия от емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и производствени отпадъци (сгурия, шлака, пепел, др.), формирани при изгаряне на въглища.

Според разчетите на “Сигда”, първият блок на ТЕЦ ще бъде пуснат до три месеца. Ще заработи и прилежащото към централата пристанище.

Подобни новини

Вашият коментар