Ремонтират с над 1 млн.лв. гимназията по селско стопанство в Суворово

Ремонтират с над 1 млн.лв. гимназията по селско стопанство в Суворово

снимка: Varna24.bg

В двора на Професионална гимназия по селско стопанство “Свети Георги Победоносец” в град Суворово беше проведена официална церемония “Първа копка” за ефективния старт на проект: “Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство “Свети Георги Победоносец” – гр. Суворово”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България”, източник /Varna24.bg/.
Общата стойност на проекта е (1 167 759,51 лв., от които 992 108,42 лв. европейско и 175 077,95 лв. национално съфинансиране, и 573,14 лв. собствен принос).
Изпълнението на проекта стартира на 13.12.2016 г., като продължителността му съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва да приключи до 13.06.2019 г.
Гости на церемонията бяха инж. Павлин Параскевов – кмет на Община Суворово, инж. Йордан Йорданов – зам.-кмет на община Суворово, инж. Марияна Великова – директор на ПГСС “Св. Георги Победоносец”, представители на общинска администрация, на строителната и надзорната фирма, на педагогическия персонал и ученици от гимназията.
Модератор на събитието беше инж. Нели Рангелова – ръководител на проекта. Тя запозна присъстващите с дейностите и целите на проекта, след което даде възможност на кмета на общината и директора на гимназията да поздравят присъстващите и да пожелаят успешен старт на проектните дейности.
Арх. Константин Славов представи техническия проект, като запозна присъстващите на церемонията с реалните строително-монтажни работи, които предстои да се извършат както в сградата на училището така и на двора.
Предвидените дейности включват подмяна на подови настилки в стаи и кабинети; топлоизолация на покрива; подмяна на осветителни тела; изграждане на мълниезащитна и пожароизвестителна инсталации, мерки за енергийна ефективност и други; реконструкция на асфалтови настилки, включително бордюри; плочници, изграждане на две спортни площадки и трибуна за зрители, изграждане на външен асансьор към основната сграда и др. По проекта ще бъде доставено ново оборудване и ново обзавеждане за кабинетите, включващо: интерактивни дъски, мултимедиини проектори, таванни стойки за видеопроектор, прожекционни екрани, лаптопи, ученически и преподавателски маси, ученически и преподавателски столове, шкафове и контейнери.
След представяне на дейностите по проекта, официално беше подписан протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Събитието приключи с церемониална “първа копка” в двора на гимназията и с пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.

Подобни новини

Вашият коментар