Свилен Шитов прави зала за местния парламент в Девня

Свилен Шитов прави зала за местния парламент в Девня

Общинския съвет на Девня дълги години и понастоящем заседава в Ритуалната зала на Девня.

s1 (Small)

Местния парламент, скоро ще се сдобие със специална зала, предназначена за работата на общинския съвет. Кмета на Девня Свилен Шитов предложи с новия бюджет на 2018г. да бъдат предвидени и приети 91 150 лв. за реконструкция ремонт и изграждане на зала за Общински съвет Девня в сградата на Община Девня. Тези средства са целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет за 2018г. и са залегнали и в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.

s2 (Small)

Бъдещата придобивка наистина се очаква с нетърпение. Самата инициатива е приемана със задоволство от администрацията и девненци.

Припомняме, че за по – малко от 2 години от началото на мандата си, Свилен Шитов, като кмет на Община Девня успя да организира администрацията и да върне завареният дълг от близо 2 мил.лв.

Към есента 2015 г. просрочените задължения на Община Девня бяха в размер на 1 954 000 лв., като около 574 000 лв. бяха дълговете към доставчици и около 1 380 000 по Закона за управление на отпадъците.

Добрите финансови резултати, казват от общината, се дължат на ефективното взаимодействие между администрацията и Общинския съвет.

Сред първите мерки за редуциране на задълженията бяха намаляване на възнагражденията на кмета на Девня и на колегите му от по-малките населени места и на целия общински съвет. Разходите на Общината също са оптимизирани, а данък „сгради“ бе увеличен за юридическите лица.

Понастоящем Община Девня привлича вниманието на все повече млади хора. По – долу на снимката кмета Шитов на среща със студенти.

s3 (Small)

Подобни новини

Вашият коментар