Глобиха Маринка, екс кмет на Дългопол със 7000лв. Тя твърди скандални неща

Глобиха Маринка, екс кмет на Дългопол със 7000лв. Тя твърди скандални неща

Глобата е във връзка с проверка на АДФИ на подписан Договор между кмета на Община Дългопол и Консорциум ‚Овчага“ ДЗЗД за  „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, Община Дългопол“ на стойност 6 012 195.69 лв. с ДДС.  И на след това открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за „Извършване на допълнителни СМР, представляващи изграждане на бетонов паркинг, укрепване на каменни зидове, замяна на стари зидове, благоустрояване и паркоустрояване, изграждане на Подпорна стена”, необходими за въвеждане в експлоатацията на горния обект.

1 (1) (Small)

АДФИ атакува мотива за избора на процедурата по втория договор, че при изпълнение на основния договор  са възникнали непредвидени обстоятелства, поради лоши атмосферни условия – обилни валежи и че без допълнителните СМР обектът не можел да получи удостоверение за въвеждане в експлоатация, като по този договор договорена обща стойност на всички видове  е 259 433.24 лв. с ДДС.

2 (1) (Small)

3 (1) (Small)

Тъй като е променена общата стойност за изпълнение на обекта и е изменен договорения срок за изпълнение, от краен срок 15.07.2015г. на краен срок до 10.09.2015 г. АДФИ налага на Маринка Иванова администрартивно наказание „глоба“ в размер на 9000 лева за извършено нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП.

На свой ред Екс – кмета на Дългопол обжалва пред съда, наложеното й наказание, но Съда отсъжда, че в случая не са били налице непредвидени обстоятелства – валежи от дъжд. Съда, също казва, че срок за лоши атмосферни условия бил заложен в първоначалния договор. Съда намаля наложеното й наказание от 9 000лв. на 7 000лв.

По-странното е твърдението на Маринка Иванова, в защитата й по делото. Тя излага твърдения пред съда че, констатациите на АДФИ се основавали само на документи, находящи се в община Дългопол, в които част от съдържанието не съответствало на съдържанието към момента на подписване на документите.

Ако това твърдение е вярно, то означава, че някой в общината е подправил документите. Защо „някой в общината” – защото по нейните твърдения документите се намират в общината, а тези документи не са със съдържание, което е било по време на подписване на документите. Та това е скандално! Подправени ли са документите???

Ако самата Маринка Иванова не повдигне завесата още малко, това дали документите са подправени, може да остане мистерия завинаги!

Подобни новини

Вашият коментар