8-ми Март – Празник от жената за жената

8-ми Март – Празник от жената за жената

Международен ден на жената се празнува в много страни по света. Това е ден, в който жените са признати за постиженията си, без да се отчитат разделения, било то национални, етнически, езикови, културни, икономически или политически.

Международен ден на жената първо се появява от дейността на трудовите движения в началото на ХХ век в Северна Америка и в цяла Европа. Първият ден на жената е отбелязан на 23 февруари 1909 година в САЩ по инициатива на Американската социалистическа партия. Идеята за създаване на международен ден на жената се появява след бурната индустриализация и икономическа експанзия в началото на 20 век, която поражда протести за подобряване условията на труд. Календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 г. в Ню Йорк. Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията. Две години по-късно, в същия месец, тези жени създават своя първи работнически синдикат.

  От тези ранни години Международния ден на жената приема ново глобално измерение за жените както в развитите, така и в развиващите  се страни. Нарастващото международно женско движение, което е подсилено от четири глобални  конференции на жените на САЩ, спомага за създаването на спомен за изграждането на подкрепа за правата на жените и участието им в политическите и икономическите арени.

В България 8-ми март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911г, а през 1915 е първото публично честване. Като общобългарски празник Осми март започва да се празнува след 9 септември 1944 г.. Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 г. честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти.

8-ми март е празник за жената от жената. 8-ми март е денят, в който ние жените днес си почитаме всички онези силни жени в миналото, допринесли за правата и уважението на слабия пол днес, а именно да имаме равни права спрямо мъжете във всяка сфера на живота.  Днешният празник е с история градена от малки триумфи, като правото да има еднаква талетна и за двата пола, до големи, като правото да гласуваш и сама да бъдеш избрана. Толкова много жени по света са се борили за признание, че е трудно да обхванем с поглед цялото това наследство, което малко или много днес приемаме за даденост.

Днес 8-ми март губи политическите си окраски и дава повод на мъжета да изразят уважението и обичта си към жените, както и на децата към майките си.

Без значение политически или не, 8-ми март е любим международен празник на всякя жена. Честит празник, момичета!

Автор: Арейби

Подобни новини

Вашият коментар