Съдийската колегия няма да подменя вече избрани и.ф. ръководители, които не са назначени по старшинство

Съдийската колегия няма да подменя вече избрани и.ф. ръководители, които не са назначени по старшинство

снимка: burgasnews.bg/

Върховният съдия Панайот Генков остава временен председател на Административния съд в Бургас.

С 8 на 6 гласа “за” съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши днес, че няма да подменя служебно вече назначените временни ръководители на съдилища, дори да не отговарят на критерия по принципното решение на съдебните кадровици от 7 ноември 2017 година, че и.ф. председател се избира по старшинство, източник: legalworld.bg/.

Миналата година съдийската колегия на ВСС единодушно реши, че принципът, по който ще се избира временен председател на определен съд, ще е по старшинство измежду заместниците на титуляра или измежду редовите съдии в съответния съд (бел.ред. ако титулярът няма заместници). Ако пък няма подходящ кандидат за овакантеното място, предложение ще се прави от председателя на по-горен съд или от членовете на колегията.

Днес обаче въпросът, който бе поставен за решаване бе дали цитираното принципно решение трябва да важи със задна дата или занапред, след като Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към колегията бе предложила подмяна на трима и.ф. ръководители на съдилища във връзка с новите правила.

Става дума за Панайот Генков – и.ф. председател на Административния съд в Бургас, за чиято позиция КАК предлага съдия Станимира Друмева, която се оказа, че дори не е дала съгласието си за подобна рокада.

Вторият предложен за смяна временен ръководител е този на Районен съд – Велинград – Веселин Петричев, за чието място КАК предлага Наташа Даскалова.  В случая обаче Петричев сам е подал молба за освобождаване от длъжност.

Комисията е решила, че под ударите на новите правила за избор на и.ф. ръководители трябва да попадне и Районният съд в Лом. КАК предложи на съдийската колегия да освободи от поста Борислава Борисова и да я подмени с Албена Миронова.

Настоящият председател на Върховният административен съд Георги Чолаков се обяви категорично против идеята за подмяна на цитираните временни ръководители, въпреки че не са били назначени на постовете им по ноемврийските правила. “Колегията има вече стабилен акт – за назначаването на изпълняващ функциите на съдилищата в Бургас и Лом, тези актове не бива да се променят служебно от ВСС и то за случаи, за които вече има решения на кадровия орган”,заяви Чолаков, но се обяви и в подкрепа на освобождаването на и.ф. председателя на Районния съд във Велинград, който сам е депозирал заявление, че не иска повече да заема поста.

Вероника Имова също се обяви против предложението на КАК в частта, в която се предлага подмяна на вече назначени временни ръководители на определени съдилища, които не отговарят на критериите за старшинство.

В края на дебата съдебните кадровици все пак решиха, че приетите от тях през ноември правила няма да действат със задна дата, а занапред. В случая върховният съдия Панайот Генков остава и.ф. председател на Административния съд в Бургас, а съдия Борислава Борисова ще продължи да изпълнява задълженията на административен ръководител на съда в Лом. Съдийската колегия уважи молбата на временния ръководител на Районния съд във Велинград и го освободи от длъжност, на негово място е назначена Наташа Даскалова.

Подобни новини

Вашият коментар