Предисторията на Филчогейт

Предисторията на Филчогейт

Всички в страната чуха за скандала Филчогейт. Провадийци си знаеха – и как се ходеше преди до гробищата, и как шофьорите на междуселските автобуси ги спираха на  пътя за Айтос, в района на отбивката за с.Тутраканци и оттам нататък пеша към гробищата, и дали е имало автобус който да обикаля стари и нови гробища, и как кьорав автобус не е тръгвал от Минерални бани, и дали децата от детските градините са се возили в градски транспорт с издадените им карти и дали някой родител е искал такава карта. Да не говорим как са ползвали градски рейсове военно инвалидите и ветераните от войните, че чак им издавали карти за безплатно пътуване.

Всички чуха и оправданието на Филчо Филев за Филчогейт, че едва ли не предния кмет е виновен. Той така е правил, затова така правил и Филев. Само дето не коментира дали ръката му докато подписва да заплаща суми за градския транспорт  я е държал Янев и чий продукт е тази схема.

Обаче военно инвалидите и ветераните от войните привлякоха вниманието ни. И ето вижте какво откри ПРОВАТОН

ДОКЛАД № ДП3ВН – 0004 от 15.05.2012г. за извършена финансова инспекция на Община Провадия, извършена отново от АДФИ и по времето на Филев, обследва заплатените от страна на общината плащания за лекарствени продукти на ветерани от войните, военнопострадалите и военноинвалидите.

1 (1)

Финансовата инспекция е извършена за 19 работни дни и обхваща период от две години, последните два месеца от които Филчо Филев е кмет. И като кмет той се е разпореждал с тези средства и по негово време е отчетено последното финансово тримесечие на 2011г.

Пак да каже предния кмет е правил така и аз затова, ама да обясни защо е искал да го смени и агитирал хората, че е по – добър от Янев.  Колко пари са разписали за лекарства за военноинвалиди и ветерани от войната:

5 973лв. по времето на Филев, за последното тримесечие на 2011г., са поискали от централния бюджет на държавата за лекарства на тези хора. Това е станало с писмо от 21.12.2011г.

По наредба в Община Провадия е бил издаван „Здравен картон” на ветераните от войните. В него се съдържали данни за предписаните лекарства, датата на предписването им, данни за отпуснатите лекарства и датата на отпускането им и номер на аптеката. При проверката на АДФИ по времето на Филев, изведнъж се оказва, че в общината липсват съхранени досиета, в които да се съхраняват подадените искания от ветераните за издаване на здравен картон.

2

Дали въобще ветераните са искали издаване на тези картони, по подобие както майките на децата не са имали искане за издаване на карти за градски транспорт – не се знае.

Плюс това от месечните описи от аптеките, служещи за отчитане за пред Държавата, липсвала информация за номера на здравния картон на ветерана, издаден от общината.

За 2011г. били отчетени общо 629 бр. рецепти, за да разберем приблизително колко рецепри има за последното тримесечие /по Филчово време/, предлагаме да разделим на 4 и се получава около 150бр. рецепти, чиито пари са вземани от Държавата по искане и отчитане на общината.

Другото, което са установили от АДФИ е, че са „отпуснати лекарствени продукти” на лица които не са с настоящ адрес в община Провадия. 5 бр. рецепти и тяхната стойност 119.83лв. са включени във фактури съставени през м. януари 2012г. /кмет е Филчо Филев/. Тази сума е изплатена през 2012г. и е включена в писмо – справка до Министерство на финансите от 09.04.2012г.

Имало и неподписани от „уж” вписаните за получили лекарствата  ветерани, НО ТОВА ВЕЧЕ СА ДЕТАЙЛИ. Всичко си го знае Филчо Филев, Филчогейт за ветераните не е отсега, от отдавна си е.  Сумите, които са изискани и неоснователно получени от Централния Бюджет на Република  България са върнати на Централния бюджет с лихвите. Ха сега!

Дето се казва 5 фактурки са си нещо. Повече от нищо. Да не е капо! Какво ще кажеш за това Филчо, че Янев го е почнал, ти си го довършил ли? Пак ли нямаш общо? Другите ли ти са виновни?

Помниш ли приказката за трите писма? Сега си на второто – „Хвърли вината върху предния кмет.”  Виж  ПРОВАТОН ти я е писал през 2016г.

РЕВИЗИЯ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ, КМЕТА ИСКА „КОЛЕДЕН” БОНУС

 

Подобни новини

Вашият коментар