Разширяването на училището в Блъсково разбуни духовете – даже комунисти срещу социалисти

Разширяването на училището в Блъсково разбуни духовете – даже комунисти срещу социалисти

Разширяването на училището в Блъсково разбуни духовете – даже комунисти срещу социалисти
Една инициатива, явно неудобна на башовете на Провадия, разбуни духовете в Бялата сградка и общински съвет Провадия.
Инициативата е на училище и родители на ученици от с. Блъсково. Всички искат училището им да стане обединено, т.е. да не е само за основно образование, а децата да могат в Блъсково да си изкарат Първи гимназиален етап и да учат до 10 – ти клас.
Закона вече го позволява и тази законодателна промяна е направена точно заради необходимостта и спецификата на такива населени места, като с. Блъсково. В околните села около село Блъсково също няма училище, което да даде възможност на децата да се обучават в гимназиален етап. Най – близките училища са в гр. Провадия. Но за там родителите на децата от селата трябва да подготвят пари за квартира, пътни, храна и т.н. плюс това децата се отделят от семейната среда. Всичко това е въпрос на преценка на родителите и въпрос на възможности. Нерядко единици, а понякога за съжаление, десетки деца на година не продължават образованието си в гимназиален етап, поради липса на парични средства.
Затова възможността в с. Блъсково да има възможност децата да се обучават до 10 клас, като център на няколко околни села, ентусиазира деца, родители и учители. Искането е мотивирано със затрудненото финансово положение на семействата.
Шока дойде от отпора на кмета Филев, който забави процедурата и изисква ненужни отговори, документи и пр., които не са законово изискуеми за преобразуването на училището от основно в обединено. Наред с него се проявиха и клакьорите му, като от поредицата от ситуации стана ясно защо и заради кого не се иска преобразуването на това училище.
Още в началото на м.Януари т.г. в общината са получени допълнителните документи, поискани от кмета без основание. Тогава родителите на двата завършващи 7 – ми класа, заподозрели, че се протакат нещата с цел забавяне, изпращат два списъка на родители , подкрепящи инициативата и допълнително искане от 30 човека докладната да се внесе през м. Януари.
1
Въпреки това Филчо Филев поисква становища на директорите на ПГСС”Земя” гр. Провадия, Първо основно училище „Христо Смирненски” – Провадия, Второ основно училище „Иван Вазов”, основните училища в с. Градинарово и с. Бозвелийско, ПГХРТ”Цар Симеон Велики”- гр. Провадия и СУ ”Д. Благоев” гр. Провадия.
От основните училища единствено отрицателно становище постъпва от директора на училището в с. Градинарово – Стоян Добрев Гигов. Същия е общински съветник от листата на БСП и може спокойно да се твърди, че следва политиката на кмета Филчо Филев. Макар с.Градинарово да е съседно на с.Блъсково и училището управлявано от Гигов да има прием на ученици само за обучение за основно образование, той в прав текст пише, че създаването на „такова училище в близост до с. Градинарово, би довело до отлив на ученици от селото”. Отлив от къде, накъде, не уточнява, уточнява, че такъв може да има и от село Снежина. Той е пръв вестител на това, че комунистическата фракция в общински съвет Провадия ще бъде против.
2
Стигайки до становищата на директорите на училища, в които учениците могат да се сдобият със средно образование, ще споменем само, че директор Станкова на ПГСС”Земя” гр. Провадия не изразява отрицателно мнение по въпроса, а Михалев – директора на Гимназията в града, че инициативата е похвална, но се правят опити да се защитят интересите на малка група хора и би се отразила неблагоприятно върху останалите училища в общината. ПРОВАТОН ще се спре обаче върху становището на директора на ПГХРТ ”Цар Симеон Велики”- гр. Провадия. Той определя преобразуването на училището в с.Блъсково, като катастрофално за управляваното от него училище. При това осъзнавайки и коментирайки, че в новото обединено училище учениците ще придобиват квалификация ориентирана в земеделието, а в управляваното от него училище квалификации от ресторантьорство и хотелиерство. Две коренно различни направления. Според част от родителите на децата, поминъка в района на селото е свързан със земеделието и ако не се иска селото да обезлюдее и младите да се изселят, те трябва да учат това, а за бармани в селото няма работа. Децата вземат образование за барман или за сервитьор и пак работят земеделие. В селото, казват добре звучи стартова заплата от 800 лв. за сервитьор, но няма кой да ги вземе на работа, камо ли да им плати тези пари на месец.
Директора на ПГХРТ ”Цар Симеон Велики” заключава своето становище като „крайно отрицателно”. Смята, че децата със завършен 10 клас, т.е. с Първи гимназиален етап според новия закон ще се превърнат в „социални аутсайдери” и обвинява Директора на училището в Блъсково, че желанието му за обединено училище е свързано с финансови интереси, а не с бъдещето на учениците.
3

4

5
АКО ОТ ПРОВАТОН ОБЪРНЕМ МОНЕТАТА и кажем, че нежеланието за обединено училище в с.Блъсково, което изразява Директора на ПГХРТ ”Цар Симеон Велики” е свързано с финансови интереси, а не с бъдещето на учениците в общината, ТОЙ КАК ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВА? А КАК ЩЕ НИ УБЕДИ РОДИТЕЛИТЕ В ОБРАТНОТО? От тази друга страна на монетата, може да се види, че директорите на училищата по скоро трябва да се борят за привлекателна училищна среда, за повишаване на нивото на обучение, за да стане точно тяхното училище по – привлекателно за подрастващите. Трябва избора да е предоставен на родители и ученици, вместо да нямат избор. Т.е. да създадеш конкурентна среда и дадеш избор, не трябва да е по – трудно от това да елиминираш новоидейците, пък било и то с помоща на забавяне от страна на приятелче.
Отпорът даден от компанията против новото обединено училище е отблъснат на общинска сесия. За обединеното училище в Блъсково гласуват 4-ма съветника от ГЕРБ, 3 –ма от ДПС, 2- та от гражданската листа и 2-ма общински съветника от БСП – Елина Димитрова и Наталина Златева. Младото поколение в БСП вече си казва думата, взема правилни решения, за разлика от схематика Филчогейт.
ПРОВАТОН ще следи още какво ще измислят за да забавят и спънат откриването на вече обединено училище в с.Блъсково, което ще даде право на по – голям избор на децата от Блъсково и съседните села.

Подобни новини

Вашият коментар