Кулинарен конкурс в Провадия – “ВКУСНОТО ИЗКУСТВО”

Кулинарен конкурс в Провадия – “ВКУСНОТО ИЗКУСТВО”

Кулинарното състезание „Вкусното изкуство“ е дейност по проекта на Община Провадия „Бялото злато на Европа“, свързан с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“.

Събитието ще се проведе на 9 май 2018г. в механа “Войводите”, от 18:00ч., а председател  на журито ще бъде Иван Звездев.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

І. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Категория: ГРУПОВИ УЧАСТНИЦИ
/училища, ресторанти, читалища и пенсионерски клубове, отборът може да включва максимум 5 души./
2. Категория: ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ
II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Всички желаещи заявяват своето участие в срок до 27.04.18г.- 17.00 ч., чрез подадена заявка за участие по следните начини:
• на имейл: antika_66@abv.bg
• на хартиен носител в стая 310 в Община Провадия;
Tелефон за повече информация: 0887794124 – Антоанета Георгиева
2. Приготвят предварително ХЛЕБНО ИЗДЕЛИЕ и/или по ТРИ ПОРЦИИ ОТ ОСНОВНО ЯСТИЕ на ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ“.
РЕЦЕПТИТЕ ДА СА ХАРАКТЕРНИ ЗА СТРАНИТЕ, ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Една от порциите е предназначена за журито, а останалите за дегустация от гостите и посетителите.
3. Презентират /представят / пред журито своите кулинарни изделия.
4. Организаторите осигуряват равностойни изправни съоръжения за притопляне и пластмасови чинии и прибори за дегустация.
IІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Системата за оценяване е точкова. Максималният брой точки е 100 точки. Окончателната оценка за всеки състезател е сбор от точките на всички оценители, разделен на броя им.
2. Журито разработва съответните показатели за оценяване по предварително предоставените критерии. Посочва се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на показателя.
3. Всеки член на журито, включително председателят попълва оценъчна карта за всеки състезател и вписва определения от него брой точки. Картите за оценка се обобщават и вписват в протокол за класиране на участниците.
4. Класирането се извършва въз основа на най-голям брой точки (сума от точките на всичките оценители разделен на броят им).
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
• Външен вид, лична хигиена и хигиена на работното място;
• Използване на оригинална технология за приготвяне на кулинарното изделие;
• Прецизност на изпълнение;
• Спазване на зададената тема;
• Оригиналност, новаторство при приготвяне и оформяне;
• Вкусови качества;
• Умело и професионално презентиране.
IV. НАГРАДИ: Всички участници ще получат грамота, подписана лично от председателя на журито Иван Звездев
ДИПЛОМ ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА НАГРАДА И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ, СЪОТВЕТНО ЗА ДВЕТЕ КАТЕГОРИИ – ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ В ДВАТА ОТДЕЛНИ РАЗДЕЛА – ЗА НАЙ-ДОБРО ХЛЕБНО ИЗДЕЛИЕ И ЗА ОСНОВНО ЯСТИЕ.
Начален час за подреждане на презентациите на участниците в деня на изложението – 17:00ч.

Подобни новини

Вашият коментар