Метода на Филчогейт пробван със спортните клубове

Метода на Филчогейт пробван със спортните клубове

От едно известно време – вече над две години – провадийци се чудят, как така, като общината е проверила предварително, взела е решение след проверка на своите служители да изплати едни пари на фирма за извършена услуга, после се оказва, че е нямало упражнен контрол и стези пари се е „злоупотребило”.
„Злоупотребило” в смисъл, че не е било трябвало да се плащат, а от община Провадия дефакто са ги изплатили.
„Изплатили” – в смисъл, че преди това са проверили и са уверили гражданите, чрез заеманото от тях служебно положение, че трябва да се плати, че услугата е свършена и че тези пари се дължат на тази фирма или организация.
„Община Провадия” – в смисъл, кмета е подписал изплащането им.
„Кмета” – в смисъл – конкретна истинска фигура, не някоя виртуална блондинка или сламено плашило от приказките, а „избраната” личност която се е заклела да пази интересите на община Провадия, в т.ч. и паричките й. В случая, тази фигура се казва Филчо Филев.
„Гражданите” – в „преносен” смисъл, като ще си позволим да цитираме мнението на един провадиец: Гражданите не ги броят за две стотинки, ако не бяха дошли от по – високо място да направят ревизия на хората, които правят ревизия и осъществяват контрол, щяха да си кютат още на старото положение.
Филчогейт – скандалните данни за неправомерните действия на кмета на община Провадия Ф.Филев бяха внесени със сигнал до Главния прокурор на Република България. “Това, което на мен ми направи впечатление е , че има злоупотреба и терминът, който се използва е “източване на държавния бюджет”, каза в изказването си единия от вносителите на сигнала. „Освен възлагането на транспорта без спазването на законовите изисквания, Агенцията за финансов контрол е констатирала и множество нарушения и неправомерно разплащане на държавни средства за неизвършени услуги“, каза депутатът. А по договор парите се отпускали само след направа на необходимата проверка за извършената дейност или услуга. Щом са отпуснати, кмета с нареждането си да се изплатят сумите, удостоверява с подписа си, че всичко е ОК по проверката и парите трябва да се изплатят. ДА ама НЕ – една дузина съдебни дела доказаха при Филчогейт, че парите не е трябвало да се плащат и са били недължимо наредени за изплащане.
Оправдания се чуха много – от „така правеше предния кмет”, до „защото не се кандидатирах от ГЕРБ”. В предходна статия изложихме каква е била ситуацията с военноинвалидите, сега се натъкнахме на проверки правени на спортните клубове.

С извършена проверка е установено, че община Провадия е отпуснала 42 500лв. на един спортен клуб, а над 7 000лв. от тях са нецелесъобразно похарчени. Всичко това обаче е станало през 2012 – 2013г. и е минало през цедката на проверките в общината.
Когато проверяващи от АДФИ са установили несъответствието, кмета Филчо Ф. внася в общински съвет за одобрение едно споразумение клуба да върне надчетените пари, за да си върже гащите или за да си спаси „задните части”, както се изразяват в общинския съвет. Току – що заклелия се общински съветник Димитрова повдига веднага въпроса за одобряването на паричните траншове от страна на общината /цитатите надолу са от протоколи от заседания на ОбС Провадия/:
Изказване на общ.съветник Димитрова „… Няма как да не взема отношения по тази докладна, тъй като преди по-малко от две години напуснах точно по тази причина със същото становище, че ще се стигне до тук. Исках да има едно разпределение прозрачно и одобрение от комисия на тези средства, което не беше чуто и не беше прието. Сега в докладната е цитирано, че средствата, които не са разходвани законосъобразно следва да се възстановят. Обаче в договора е цитирано нещо друго, че се дават тези средства на траншове и се дават след всеки транш, когато бъде одобрен разхода от първия. Кое лице одобряваше разхода на тези траншове?…”
Изказване на общ.съветник Илиев „… Изсипаха се едни пари. Красимир Киров, който от началото, разбрах на самата комисия, че на 20.01.2015 год. фиктивно е променил и вече не е председател. Председател е станал Златко Петров мисля, че беше. Да, Петров, Златко Петров. Излязъл е също от управителния съвет Мартин Златев, мисля, че беше Мартин Стоянов, да. И е влязла съпругата му или там на семейни начала ли живеят, не знам. Т.е. имаме едно фиктивно сменяне на хора само с цел да се вземат тези пари. Пак казвам. Нямаме информация. Погледнете къде е регистрирано НПО? Адресът на НПО е на адреса, на частния адрес на Красимир Киров т. е. собственика. Фактическият собственик. По документи, че пише Златко. Така да го кажем – ние му казваме поставено лице…”
(заб. на ПРОВАТОН – госпожата за която става въпрос е Бонка Андонова Куртева, често срещана в документацията на спортния клуб като „секретар” на клуба. Мартин Стоянов и Бонка Куртева се чинят от партия НФСБ. А сега отговорете, дали всичко на този свят не е политика? И дали спортните проблеми не ги „създадоха” и „решиха” на политическата сцена? http://www.provadia.bg/product_one.php?category_id=45 )
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия „… Уверен съм от г-н Иванов /ревизора/, че той е установил нарушение и факт е предложението на футболния клуб да върне парите. Аз, като кмет, няма да откажа връщането на парите, но не мога да ги разсроча за повече от една година, затова този доклад е на вашето внимание. По отношение на това, което г-жа Димитрова каза. Няма значение как са одобрени парите. Те следва да се харчат по законоустановения ред и да се отчитат по него, и проверяват по него. Това, което администрацията трябва да направи и ще направи е по-строги проверки…По отношение на това кои и колко лица от общинска администрация са виновни ще разберем, когато на мен ми бъде връчен доклада за проверката…”
Щял да установява кои и колко лица били виновни от общинска администрация, ТАРАТАНЦИ. Филчогейт ги разправя, разправя, но пък всъчност лъсна метода на действие.
Какво се вижда и в трите описани случая – разписват се да бъдат получени едни пари (все едно дали от общински или държавен бюджет – при транспорта и лекарствата парите бяха от държавния бюджет, а за спортните клубове – от общинския), преди това документацията е минала на „проверка в общината”, така да се каже „минала е контрола на общината”, след това, ако им хванат спатиите с ревизия, назначена от по – високо равнище, парите се връщат, ако не мине такава ревизия – кютат си, все едно всичко е ОК. Но ако ги хванат с ревизия, веднага доверени лица или тези на които са им отпуснати парите ги възстановят, за да се елиминира проблема.
НО АКО НЕ БЯХА ИМ НАПРАВИЛИ РЕВИЗИЯ, ИНСПЕКЦИЯ ИЛИ ПРОВЕРКА? А НА КОЛКО ОТПУСНАТИ СУМИ НЕ СА ПРАВЕНИ ЗАДЪЛБОЧЕНИ ПРОВЕРКИ?

В случая парите са върнати, а обещанието да се намерят виновните лица от администрацията, години по – късно е като въздух под налягане. Както сега се оправдава с бившия кмет и с този, и с оня, тогава през 2016г. на следващата сесия пак се оправдава с тази комисия:
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия „… Никой не спасява кмета. През цитираната година по предложение на един от моите заместници издадох заповед и сформирах комисия, която да извърши проверка. Тази комисия извърши проверката. Как е работила? Какви документи? Какво е гледала? На мен доклад за нарушение не ми е представян. Ако се спасява някой, спасява се комисията, защото с разпореждането, което съм извършил, те проверяват и носят отговорност. По отношение на. Комисията на мен ми е казала, че няма нарушение. Не ми е докладвала, че има нарушение. Редът за проверка на действия на администрацията е следния, или на контрагенти на администрацията, специалисти, упълномощени със съответните права, имащи съответните знания извършват проверката. Такава е била комисията. Тя не ми е докладвала и за нас разходът е правомерен, да. Идва по-горна инстанция. Проверява и казва…”
И забележете кой държи спортните клубове и заема отговорни длъжности в тях – освен гореспоменатите лица, на преклонна за спорта възраст, в такъв провадийски клуб отговорна длъжност заема бившия кмет Г.Янев, в друг – вечния спортен деятел на БСП и общински служител Красимир Киров, общинския съветник Илиев – в трети и т.н. и т.н. Защо провадийския спортен клуб го разделиха на безброй „спортни сдружения” е въпроса на небезизвестния провадиец Петър Милчев – Динамото отправен към кмета. Все едно някой да не си помисли, че е заради отпусканите от общината субсидии.
Даже в спора около проверката се намиса и кмета на с.Бозвелийско Живко Панев, като един от проверяваните от друг футболен клуб от общината и обяснява как се отчитат разходите.
Изказване на Живко Панев „… Спомняте си много добре за тези прословути фактури за храна, от където възникна един от споровете Ви с Петя. Къде и кога ги сложихме в отчета? … Аз си бях подал отчета в деловодството. Взех го и преснехме, и сложихме фактурите с храна, които впоследствие одиторът е оспорил…”

Този метод на връщане на пари, при установяване за неупражняването на контрол от страна на община Провадия, е отбил номера при спортните клубове в края на 2015г. Филчогейт не е възникнал от нищото. И никой да не се заблуждава, че провадийци се чудят, как така, като общината е проверила предварително и е взела решение след проверка на своите служители да изплати едни пари на организация за извършена дейност, после се оказва, че е нямало упражнен контрол и с тези пари се е „злоупотребило”. Провадийци не се чудят, те знаят как.

Подобни новини

1 Comment

  1. Cialis
    14.02.2019 at 12:30 Отговори

    Peculiar article, exactly what I was looking
    for.

Вашият коментар