Проучване на политическите рейтинги, проведено през Април в община Провадия

Проучване на политическите рейтинги, проведено през Април в община Провадия

13,8% биха гласували за личност, различна от откроените политически лидери.
Това показват резултатите от проучването на института “Център за анализи, прогнози и стратегии” на обществено – политическите нагласи, проведено в периода 22 – 29 Април 2018г. Проучването бе проведено чрез пряко синтезирано интервю сред представителна извадка от 501 пълнолетни жители от община Провадия, всички с постоянен адрес в рамките на общината. Анкетираните са разпределени в почти равен дял села – общински град, в полза на града; мъже – жени, в полза на мъжете; възраст 18 ÷35; 36 ÷55; над 55. Анкетата бе проведена с опция за избор на един от 6 фиксирани отговори- 4 на конкретни полически лидери от община Провадия – инж. Филчо Филев, адв. Христо Гичев, Анатоли Атанасов, Димо Димов и два отговора, съответно „Няма да гласувам” и „Ще гласувам за друг, различен от изброените” .
Общинския съветник Димо Димов от ПП ГЕРБ има одобрението на 25,4% от анкетираните. Най – високото сред опонентите си. Значително по – нисък е рейтинга на настоящият кмет инж. Филчо Филев – 15,9%. Драстично намаление се наблюдава в одобрението на конфигурацията Филчо Филев – Анатоли Атанасов. За сметка на това заместник – кмета Атанасов е с рейтинг на одобрение сред анкетираните 18,0%, по – висок с цели две единици над личността, чиито заместник се води.
8,7% към настоящият момент отказват да гласуват. А председателя на общинския съвет адв. Христо Гичев е с най – изненадващия рейтинг от 18,2%, с почти незабележима преднина пред представителите на БСП.

Подобни новини

Вашият коментар