6,3 милиона лева за Стратегията на МИГ “Долни чифлик и Бяла“

6,3 милиона лева за Стратегията на МИГ “Долни чифлик и Бяла“

На 30 април в София председателят на управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“, Петър Първанов подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Проекти на обща стойност 6 375 908 лева по 3 оперативни програми ще могат да реализират малки и средни предприятия, земеделски производители, неправителствен сектор, читалища и общини. С подписването на това споразумение с управляващите органи на програмата за “Развитие на селските райони“, ОП “Развитие на човешките ресурси“ и ОП “Иновации и конкурентноспособност“ стартира същинското изпълнение на стратегията.

Финансовият ресурс по програмата за “Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 2 93 700 лева, по ОП “Развитие на човешките ресурси“ 1 955 800 лева, а по ОП “Иновации и конкурентноспособност“ малки и средни предприятия ще могат да усвоят 1 486 408 лева.

Предстои организирането на поредица от информационни срещи за представяне на Стратегията и възможностите за кандидатстване. Екипът на МИГ-а ще консултира всеки, който проявява интерес.

 

източник: varna24.bg/

Подобни новини

Вашият коментар